Türkmenistan, Asya uluslararası demiryolu koridorunu açmaya hazırlanıyor

Türkmenistan, Asya uluslararası demiryolu koridorunun ilk etabının açılışına hazırlanıyor. Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu üyeleri, birçok bakanlık ve kamu kurumu yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Asya uluslararası demiryolu koridorunun bir parçasını oluşturacak Atamurat (Türkmenistan) – Akina (Afganistan) demiryolu hattının inşasındaki çalışmalar değerlendirildi. Bu bölgedeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Ayrıca, bölgede 2 köprünün inşaat çalışmaları da hızlandırıldı. Köprü inşaat çalışmalarının Ekim ayının ikinci on günlüğünde, diğer inşaat-montaj çalışmalarının bu ayın sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Atamurat-İmamnazar-Akina demiryolundaki bütün çalışmaları Kasım ayının ilk on günlüğünde tamamlanması hedefleniyor. Projenin sona ermesiyle Asya uluslararası demiryolu koridorunun ilk etabının açılışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu projenin ilk etabında 85 kilometre uzunluğunda Atamurat-İmamnazar deniryolu hattı, Türkmenistan sınırında inşa edildi. Türkmenistan’dan Afganistan’a doğru Akina beldesine kadar olan 3 kilometre uzunluğundaki çalışmalarda sonlandırılacak. Böylece, 88 kilometre uzunluğundaki Atamurat-İmamnazar-Akina  demiryolu hattı hazır olacak.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Bu doğrultuda, Kasım ayında demiryolu hattı ile birlikte Türkmenistan ile Afganistan sınırında inşa edilen İmamnazar petrol terminali de açılacak. Söz konusu açılışların, Kasım ayında Aşkabat’ta Türkmenistan ile Birleşmiş Milletler ’in organizasyonluğunda gerçekleştirilecek 1.  Global Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’nın yapıldığı döneme denk gelmesini de büyük öneme sahiptir. Bu söz konusu konferans için Aşkabat’a yurtdışından çok sayıda üst düzey davetli gelecek.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, bu konuyla ilgili açıklamasında, uluslararası ulaştırma koridorlarının kurulmasının hem Türkmenistan çıkarına hem de komşu ülkelerin çıkarına olduğunu kaydetti.

Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu hattı, Asya uluslararası ulaştırma koridorunun önemli kilometre taşı olacak. Bu proje, Avrupa ile Asya’yı birleştirecek ulaştırma ağının bir parçasını oluşturacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar