Türkmenistan, Asya Plaj Oyunları’nda 15 madalya kazandı

Son yıllarda spor alanında yapılan ciddi yatırımlar sonucunda Türkmenistanlı sporcular katıldığı uluslararası spor müsabakalarında önemli başarılara imza atmaya başladı. Gelecek sene Aşkabat’ta düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5. Asya Oyunları’na hazırlanan Türkmen sporcular, Vietnam’ın Da Nang kentinde geerçekleştirilen 5. Asya Plaj Oyunları’nda toplam 15 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

45 ülkeden 1000’e yakın sporcunun katıldığı uluslararası spor müsabakalarından Türkmenistan 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.  Türkmen sporcular en çok madalyayı güreş dalında elde ettiler. 90 kilogramda yarışan İhlas Setdarov finalde kendi vatandaşı Nabi Aliyev’i yenmeyi başararak, altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca bu dalda, Nuryagdı Jepbarov gümüş, Muhammet Temirov, Sancar Abdirahmanov ve Zarina Saparova bronz madalya kazandılar.

Samboda Begli Meretgeldiyev Türkmenistan’a altın madalya kazandırırken, Nurali Yalkapov gümüş ve Dinara Korıkulova bronz madalyanın sahibi oldu.

Jiu-jitsu spor dalında kardeşler Yusup ve Ahmet Tanriberdiyev gümüş madalya, ulyana Kudinova ve Angelina Filippova bronz madalya kazandı.

Tayboksu alanında mücadele eden Türkmenistanlı sporculardan Yanıl Kavisova ve Cenet Avnazarova üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

5. Asya Plaj Oyunları’nda birçok spor dalı, 2017 yılında Türkmenistan’da düzenlenecek Asya Oyunları’nda da bulunuyor. Bu nedenle, Türkmenistanlı sporcuların bu organizasyona katılarak, hem önemli başarıya imza attılar hem de ülkesinde yapılacak oyunlar öncesinde önemli tecrübe kazandılar. 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar