Türkmenistan 5.Asya Oyunları’na hazırlanıyor

2017 yılında Orta Asya bölgesinde dev bir spor organizasyonluğuna ev sahipliği yapacak olan Türkmenistan, Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na sıkı bir şekilde hazırlık yapıyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un devamli olarak gündemde tuttuğu bu organizasyon ile ilgili bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerin katıldığı toplantıda, Sayın Devlet Başkanı spor alanında ciddi atılımların gerçekleştirildiği ve bu alanda tesisleşmenin hızlı bir şekilde devam ettirildiğini söyledi.

Sayın Devlet Başkanı, 5. Asya Oyunları için kısa bir zaman kaldığını söyleyerek, dünya basınında Asya oyunlarının tanıtılması konusunda ilgili yetkililere talimatlar verdi.

Toplantıya katılan Asya Oyunları İcra Komitesi Başkanı Dayanç Gulgeldiyev, sözkonusu spor organizasyonluğu için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dayanç Gulgeldiyev, Vanuatu ada ülkesine yaptığı ziyaret ve bu kapsamda Okyanus ülkelerin Olimpiyat Komite yetkilileri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vererek, sözkonusu Olimpiyat Komitelerin resmi internet sitelerinde Asya Oyunları ile ilgili haber ve taanıtıcı reklam görüntülerinin yayınlanması konusunda bilgi paylaşımında bulunulduğu söyledi.

Türkmenistan Devlet Spor Komitesi Başkanı Toylu Kömekov, 5. Asya Oyunları ile ilgili haberlerin basında sistematik olarak yayınlandığını ve Dışişleri Bakanlığı’nın aracılığıyla yurtdışında da bununla ilgili çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Gülşat Mammedova, 5. Asya Oyunları’nın yayın hakkı ile ilgili ihale süreci hakkında bilgi verdi. Bununla ilgili kararın Ekım ayının sonunda yapılacak toplantıda alınması bekleniyor.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Gülşat Mammedova, 45 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı basın mensuplarının Asya Oyunları’na katılmaya ilgi gösterdiğini kaydetti. Bu alandaki çalışmalar devam ettiriliyor.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdy Toyluyev, sözkonusu dev spor organiizasyonluğuna hazırlıklar kapsamında 2013-2016 yıllar aralığında birçok uluslararası etkinliğin düzenlendiğini, “Aşkabat – 2017 Asya Oyunları’nın başkenti”, “Asya Oyunları yemmekleri” gibi uluslararası konferansların organize edildiğini belirtti.

Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek 5. Asya Oyunları’na 500 gün kalmasıyla ilgili Aşkabat’ta bir tören düzenlendi ve bu törende 17 atlı grubunun yürüyüşü başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Aşkabat’taki Olimpiyat Köyündeki Spor otelinde Asya spor muhabirleri günü ve 5. Asya Oyunları ile ilgili spor medya forumu gerçekleştirildi.

Türkmenistan 2017 Asya Oyunları için yaptığı hazırlıkları bitirmek üzere. 150 hektar alana kurulan olimpiyat köyünde 30'un üzerinde spor tesisi yer alıyor. Toplam maliyet 5 milyar dolar.

Daha önce sadece Asya ülkeleri arasında yapılan Salon ve Savaş Sanatı Oyunları'na ayrı bir önem kazandırmak amacıyla olimpiyata Okyanusya ülkeleri de davet edildi. 45 Asya ülkesi ile 17 ada ülkesinin sporcuları da, bu oyunlarda madalya için ter dökecek. Türkmenistan, 5. Asya Oyunları'na kapılarını açacak ve 21 farklı spor dalında, 62 ülkeden çok sayıda sporcuya ev sahipliği yapacak.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Ýewro-2020: Şu günüň duşuşyklary

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar