Türkmenistan 2020’de elektrik ihracatını 6,9 milyara çıkarmak istiyor

Türkmenistan, 2020 yılında elektrik enerji ihracatının yıllık kapasitesini 6 milyar 90 milyon kilovat-saate çıkarmayı hedefliyor. Türkmen elektriğinin yurtdışına ihraç edilmesi için Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, İran, Türkiye ve Ermenistan ile işbirliği yapılması öngörülmektedir.

Bağımsızlık yıllarında Türkmenistan’da 3251,2 MW gücünde yeni elektrik santralleri inşa edildi. Türkmenistan Enerji Bakanlığı’na bağlı gaz türbinli elektrik santrallerin kurulu gücü 3091,2 MW eşit oldu. Bu rakam 5432,4 MW gücündeki toplam kurulu gücün yüzde 56,90 oranına tekabül etmektedir. 2020 yılına kadar ülkede elektrik üretimini 26 milyar 380 milyon kilovat-saate çıkarmak hedefleniyor.

Türkmenistan’ın elektrik enerji sektörünün 2013-2020 yılına kadar kalkınma programı kapsamında yinede 3854 MW gücünde yeni elektrik santrallerinin inşa edilmesi bekleniyor. Bu program çerçevesinde inşa edilmesi hedeflenen 14 elektrik santralinin 6’sı 3 yıl içerisinde devreye alındı. Ülkede 13 elektrik santrali faaliyet gösteriyor. Bunlarda 14 buhar ve 32 gaz türbinleri çalışıyor.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Elektrik santralleri yanı sıra yüksek gerilimli elektrik hatlarının da inşa edilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor.  Mari-Serahs-Meşed (İran) ve Balkanabat-Gonbad (İran) elektrik hatları inşaat çalışmaları üzerinde yoğun mesai yapılıyor.

Halihazırda, Türkmenistan en büyük elektrik santralinde inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkmenistan'ın son yıllarda yapılan, en büyük Kombine Çevrim Elektrik Santrali olma özelliğine sahip "Mary – 3 Kombine Çevrim Elektrik Santrali"nin, yapımına Temmuz 2015 tarihinde başlanmıştır. Bu projenin devreye alınması ile 1574 MW gücündeki dev santral hayata geçecek.

Ayrıca, başkent Aşkabat’ın elektriğinin istikrarlı sağlanmasına yönelik başlatılan dev projede sona yaklaşıldı.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar