Türkmenistan 2017’ye havai fişeklerle ‘Merhaba’ Dedi

Türkmenistan halkı, 2017 yılına havai fişekler ile ‘merhaba’ dedi. Yılbaşı kutlamalarının merkezi başkent Aşkabat’taki Alem Eğlence ve Kültür Merkezi oldu. Merkezin önünde 39 metre yüksekliğinde dev çam ağacı dikildi. Yılbaşı gecesinde bu alanda kutlama törenleri yapıldı. Ülkenin önde gelen sanatçıları sahne aldı.

Tören kapsamında başkent Aşkabat ile vilayet merkezleri arasında canlı yayın gerçekleştirildi. Vilayet merkezlerinde yaşlılar heyeti, Sayın Devlet Başkanı’nı ve Türkmen halkını Yeni Yıl Bayramı’nı kutladı.

2017 yılına dakikalar kala, Sayın Devlet Başkanı ülke halkına Yeni Yıl mesajını iletti. 2016 yılına kısaca değerlendiren Türkmen Lider, ülke ekonomisinin kalkınması ve halkın müreffeh bir hayat sürmesi için hayata geçirilen dev projelere değindi.

Daha sonra saat gece yarısı 24:00 gösterdiğinde havai fişekler güzel bir renk cümbüşünü ortaya koydu. Kutlamaya katılanlar büyük coşkuyla ve sevinçle ile havai fişek gösterisini izledi. 

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Yılbaşı Mesajı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Türkmen Lider’in mesajının kısaca özeti şu şekilde;

2016 yılını ülkenin ve halkın çıkarlarını koruyarak, büyük başarılar ile tamamlayarak, 2017 yılını karşılıyoruz. Yeni Yıl doğu takvimine göre, Tavuk yılı. Tavuk yılının her bir Türkmenistanlı için bereketli ve mutlu yıl olmasını diliyorum.

2016 yılında Aşkabat’ta Oguzhan Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası havalimanı, Paytagt elektrik merkezi, birçok sağlık tesisleri yanı sıra Ahal vilayeti Ak buğday ilçesinde mobilya tesisleri, Göktepe ilçesinde Aba Annayev köyünün, Balkan vilayetinin Serdar kentinde çocuk dinlenme tesisini hizmete açtık. 

Daşoğuz, Mari ve Lebap vilayetlerinde modern köylerin açılışı törenleri gerçekleştirildi. Avaza turizm bölgesinde 5 yıldızlı otel, yat kulübü, villalar kompleksi inşa edildi.

Çok yakın bir dönemde Asya uluslararası demiryolu koridorunun ilk etabını oluşturan Atamurat-Imamnazar-Akina demiryolunu hizmete açtık. Bereketli Türkmen toprağı zengin doğal kaynaklarını barındırmaktadır ve bu kaynakları kendi halkımızın ve tüm insanlığın yararına kullanmayı hedefliyoruz.

Bu sene Türkmenistan’da 1 milyon 600 bin ton buğday ve 1 milyon 100 bin ton pamuk üretildi.

Türkmen firmaları ülke ekonomisinin kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır. Yurtdışından ithal edilen ürünlerin yerini dolduracak ürünlerin üretimi için büyük çalışmalar yapılmaktadır. Gelecekte de, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek vereceğiz.

2016 yılında sağlık, eğitim ve spor alanlarında da büyük çaplı projelere imza atılmıştı. Sağlık sektörünü yeni seviyelere çıkarmak için bir dizi projeler hayata geçirilmiştir. Hastaneler ve sağlık merkezleri kurulmuştur.

Gençlerin kaliteli eğitim alabilmeleri için bütün imkânları oluşturacağız. 21.asır bilim yılı olarak bilinmektedir. Bu nedenle, bilimsel araştırmalara büyük önem vereceğiz.

Spor alanındaki kalkınma programları da hayata geçirilmektedir. Türkmen sporcuları, uluslararası turnuvalarda büyük başarılara imza atmaktadır. 2017 yılında Aşkabat’ta Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları düzenlenecek. Bu oyunları üst düzeyde organize etmek için çalışmaları sürdüreceğiz.

2016 yılı uluslararası ilişkiler anlamında da önemli bir yıl oldu. Türkmenistan 5.kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı’na seçilmiştir. 2017 yılı için Enerji Şartı Konferansı Başkanlığı’na seçilmemiz ülkemizin için onur edici bir durumdur.

Geçen sene Eylül ayında Aşkabat’ta Yaşlılar Kurultayı düzenlendi ve bu toplantıda Türkmenistan Anayasası’nın yeni tasarısı kabul edilmiştir. Anayasa kapsamında vatandaşların hak ve hukukların korunması, ülkenin kalkınması için reformları hayata geçireceğiz.

2016 yılında kültür alanında bir dizi projelere imza atılmıştır. Mari vilayetinde Kültür günleri düzenlenmiştir. Daşoğuz kenti 2016 yılı boyunca Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Kültür Başkenti misyonunu üslenmiştir.

2017 yılında Yaşlılar Kurultayı Ahal vilayetinde yapılacaktır. Bu kurultayda ülkenin geleceğine yönelik önemli kararlar alınacaktır. Ayrıca, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek. İlk defa 3 siyasi parti – Demokratik Parti, Ziraat Parti ve Sanayiciler ve Girişimciler Partisi adayları katılacaktır.

Her yıl olduğu gibi, Yeni yılda da halkın refah düzeyini artırmak için çalışacağız. Memur ve emekli maaşlarını, öğrenci ve devlet yardım burslarını arttıracağız.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar