DÜNÝÄ

Türkmen’in Ak Evleri İnşa edilecek

Türkmenistan’da 3 adet daha Türkmen’in Ak Evi daha inşa edilecek. Bugün Türkmen Lideri Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Türkmen Liderinin imzaladığı Karar ile,  Balkanabad, Daşoğuz ve Türkmenabat şehirlerinde her biri 3000 kişilik Türkmen’in Ak Evi ve onların yanında 3000 kişiye sadaka (yemek) verilebilecek özel alan inşa edilecek. İnşaatlar Aralık 2018 de başlayacak ve Haziran 2021 de tamamlanacak. Daha önce Merv’de ve Ahal eyaletinde böyle evler inşa edilmişti.

Ýene-de okaň

Nýu-Ýork şäherinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi

Maryda 59 sany täze kotejjler toplumynyň açylyş dabarasy boldy

BAE-niň Merkezi Aziýa maýa goýumlary 13 milliard dollardan geçdi

Hormatly Prezidentimiziň täze kitaby Türkiýede tanyşdyrylar

Türkiýede Magtymguly Pyraga bagyşlanan konsert geçiriler

Türkmenistanyň Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna wekil bellemegine ynam bildirdi