DÜNÝÄ

Türkmengaz Devlet Holdingine Yöneticiler atandı

Türkmen Liderinin Kararı ile Türkmenistan’ın doğal gaz alanındaki dev holdingi-Türkmengaz Devlet Holdingine atama gerçekleştirdi. Buna göre, Türkmenistan’ın Devlet Bakanlığı- Türkmengaz Devlet Holdinginin başkanlığı görevine geçici olarak, bu Holdingin mevcut başkan yardımcısı Mırat Arçayev atandı. Bilindiği üzere, yakında Türkmenistan kabinesinde mini revize yapılmıştı ve bu revize kapsamında Türkmenistan Devlet Bakanı-Türkmengaz Devlet Holdingin Başkanı Maksat Babayev, Petrol sektöründen sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı görevine atanmıştı.

Öte yandan Türkmengaz Devlet Holdingin Başkan yardımcılığı görevine ise, Güçgeldi Baygeldiyev atandı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Türki Döwletleriň Guramasynyň döwletleri azyk howpsuzlygy boýunça ylalaşyk baglaşarlar

Türkmenistanyň Prezidenti kitaby Fransiýada tanyşdyryldy

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Russiýada saparda bolar

Ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmen-fransuz ykdysady hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Kiýew şäherindäki Magtymgulynyň muzeýine türkmen milli gymmatlyklarynyň gowşurylmagy