JEMGYÝET

Türkmenavtoyolları Kurumu, İnşaat ve Mimarlık Bakanlığına Devredildi

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Dadebay Amageldiyev, 2019-2025 yılları için inşaat ve enerji endüstrisi için geliştirme programları hakkında bilgilendirdi. Aşkabat’ın imar planına uygun olarak, yeni yerleşim alanlarının inşaatına, mevcut mühendislik sistemlerinin yeniden inşasına, kara ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine ve başkent sokaklarının iyileştirilmesine devam edilmesi planlanmaktadır.

  • Türkmenavtoyolları devlet kurumu, Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı bünyesine dahil edildi.
  • Karayolların inşaatı, imar ve bakım işleri vilayet valiliklerine ve Aşgabat Belediye Başkanlığı’na devredildi.
  • İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı’na bağlı olarak, bu alandaki devlet politikasını belirleyecek olan karayolların inşaatı ve işletilmesi müdürlüğü kuruldu.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär