Türkmen sporcuları 581 madalya kazandı

Türkmenistan’da sporcular  yeni başarılar için teşvik ediliyor. 2017 yılında Orta Asya bölgesinde ilk olarak Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Türkmenistan Hükümeti, sporcuların yeni başarılar elde etmesi için teşvik etme kararı aldı. Uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular ve onların antrenörleri devlet tarafından ödüllendirilecek.

Türkmenistan Devlet Spor Komitesi, bu konuyla ilgili Milli Spor ve Turizm Enstitüsü’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Asya 2017 oyunlarında başarılı olmak için Türkmen sporcularının uluslararası spor turnuvalarının katılmalarının önemli olduğu vurgulandı.

2015 yılında Türkmen sporcuları katıldığı uluslararası turnuvalarda toplam 345 madalya kazandı. Tamamlanmakta olan 2016 yılında ise Türkmen sporcuları 581 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Gelecekte de, Türkmenistanlı sporcuların daha fazla uluslararası turnuvalarda yer alması için çaba gösterileceği belirtildi.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Geçtiğimiz günlerde Belarus’un başkenti Minsk kentinde Bağımsız Devletler Topluluğu’nun tekvando İTF Dünya Kupası’nda Türkmen sporcuları 4’ü altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki tay boksu turnuvasında ise 6 madalya kazanıldı.

7-12 Aralık tarihlerinde ise Aşkabat’ta Olimpiyat Köyü’nde Jiu-Jitsu spor dalında Asya Şampiyonası gerçekleştirilecek. Bu spor dalı, 2017 yılında Aşkabat’ta düzenlenecek Asya oyunlarının spor programında yer almaktadır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar