TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 30.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wideoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly mejli­si», (TDH).
  2. Ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çilik-sy­ýa­sy dur­muşy­ny mun­dan beý­läk-de de­mok­ra­ti­ýa­laşdyr­mak ug­ry bilen», (TDH).
  3. Arkalaşyk. Dostluk. Hyz­mat­daşlyk.», Aýgül Rahymowa.
  4. Ykdysady habarlar: «Döwletli tutumlara dahyllylyk», Hojaberdi Baýramow, Agageldi Italmazow, Welmuhammet Galandarow.
  5. Sanly kdysadyýet – öszşleriň kämil derejesi», Gulbeşer Babaýew, Türkmen döwlet maliýe institutynyň ylmy işler boýunça prorektory, ykdysady ylymlaryň kandidaty.
  1. Medeni habarlar: «Garaguma salam!», Seýitguly Geldiýew. «Owazlar sazlaşanda», Ýazgül Kakageldiýewa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Žurnalistika hünäriniň talyby.

«Nesil» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Milli demokratiýanyň dabaralanmasy», Arslan Törekulow, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň esasy hünärmeni.
  2. Ykdysady habarlar: «Energetika diplomatiýasy: Abadançylygyň möhüm şerti», Abdy Abdyýew, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.
  3. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sagdynlygyň we bagtyýarlygyň ýurdy», Gurbanmyrat Muhammedow, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bölüm müdiri.

«Sport habarlary», Ýusupmyrat Sähetmyradow, talyp.

  1. Medeni habarlar: «Çigildemler», taýýarlan Döwletgeldi Bekmyradow, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň talyby.

«Düýäm bar – dünýäm bar»,  Çarymyrat Garahanow, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Türkmenmetbugatüpjünçilik» maddy-tehniki üpjünçilik kärhanasynyň baş hünärmeni.

«Çomuç», Ýagmyr Jumaliýew, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymy.

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy: Türkiýedäki watandaşlarymyza ähli kömegi bereris

Türkiýedeki türkmen raýatlary barada maglumat almak üçin telefon belgileri

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

Teswirle