TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-23.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH).
 2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Türkmen ta­lyp­la­rynyň üs­tünli­gi», Sona Durdyýewa.
 3. Ykdysady habarlar: «Innowasion uniwersitet we bioykdysadyýet», Gurbanmyrat Mezilow, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky In­Že­ner-teh­no­lo­gi­ýa­lar uniwersitetiniň rektory.
 4. Täze senagat kärhanalary», ýazga geçiren Aýdo Şekerow.
 5. Sport we syýahatçylyk habarlary: « «Rubiniň» tälimçisi Aşgabatda boldy», Gurban Babagulyýew.
 6. Jemgyýetçilik habarlary: «Wa­ta­nymyzy ba­gy-bossanly­ga öwürmek bag ekmek maksat­na­ma­synyň esa­sy maksa­dydyr», (TDH).

«Ene, ter­bi­ýe­çi, ha­lypa», Ysmaýyl Tagan.

«Nesil» gazeti

 1. Çeper döredijilik: Gülküli kyssa: «Pökgi», Azat Jepbarow.
 2. Medeni habarlar: «Açyldy Zemin lälesi», Gurbanmyrat Muhammedow, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bölüm müdiri.

«Üzülmeýän tebigy dowamat», Annagül Narlyýewa, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň S.Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň Jemgyýeti öwreniş kafedrasynyň mugallymy.

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport habarlary», Mähri Kakabaýewa.
 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 2019 — 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebimize okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň uçurymlaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary 2019-njy ýylyň 6-njy we 20-nji aprelinde hem-de 11-nji maýynda geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar».

«Seniň ýaşyňda», Jumamyrat Gurbangeldiýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty.

«Daýhany alkyş ýalkamyş», Ogulbeg Jumaýewa.

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Zehinli matematikler öňe saýlandylar», Çaryguly Hanjaýew, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Žurnalistika hünäriniň talyby.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Teswirle