Türkmen Liderinin yeni kitabı okurlarla buluştu

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un kaleme aldığı ‘Türkmenistan’ isimli yeni kitabı çıktı. Sayın Devlet Başkanı’nın bu kitabı, Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25.yıldönümü kutlamaları arifesinde okurlar ile buluştu.

Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, dün düzenlediği Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında, ‘Türkmenistan’ isimli bir kitap yazdığını ve bu kitapta 25 yıllık bağımsızlık döneminde Türkmen halkı tarafından yüzyıllara eşit ölçekte yapılan çalışmaları anlattığını söyledi. Devlet Başkanı ayrıca, devlet eğemenliğinin 25 yılı içerisinde elde edilen dikkat çekici başarıların yerli halkın ve uluslararası toplumun bilgisine sunulmasının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Sayın Devlet Başkanı, Türkmenistan Meclis Başkanı’na ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları’na yeni kitabını kendi eliyle takdim etti. Türkmen Lider ayrıca, devlet yetkililerine Türkmenistan Merkez Bankası tarafından ülke Bağımsızlığı'nın 25.yıldönümü dolayısıyla hazırladığı hatıra paraları hediye etti.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

 Öte yandan, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın bu sene içerisinde müziğin dünya barışı üzerine etkisini anlatan ‘Dünya müziği dostluk ve kardeşlik müziği’, çayın insan faydalarını konu edinen ‘Çay melhem ve ilham’, Türkmen Ahalteke atlarını anlatan  ‘Atın hızlı adımları’, Türkmen halılarını konu edinen ‘Göksel ihtişam’ gibi kitapları okurlar ile buluştu. 

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın kaleme aldığı kitaplar dünyanın birçok diline tercüme edildi.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar