Türkmen Lideri’nin kitapları Kazakistan’da tanıtıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un 2 günlük Kazakistan ziyareti sona erdi. Ziyaretinin ikinci gününde Türkmen Lideri’nin Ahalteke atları ile ilgili kaleme aldığı ve Kazak diline tercüme edilen kitaplarının tanıtım töreni düzenlendi. Söz konusu tören Kazakistan Milli Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Devlet Başkanı, ziyaretinin ikinci gününde Kazakistan Milli Müzesi’ni gezerek, kitap tanıtımı törenine de katıldı.

Türkmen Liderinin ‘Ahalteke-bizim gururumuz ve şanımız’, ‘Kanatlı atlar’ ve ‘Hızlı at’ isimli dünyaca ünlü Ahalteke atlarını konu edinen kitapları Kazak diline tercüme edildi ve Kazakistanlı okurların beğenisine sunuldu. Tanıtım töreninde konuşan Devlet Başkanı, Türkmenistan’da Ahalteke atlarına büyük değer verildiğini söyledi. Türkmen ve Kazak halklarının atlarla ilgili birçok benzer göreneklerinin olduğunu söyleyen Türkmen Lider, Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na Türkmen güreşi ve atlı sporun dâhil edildiğini ve Kazak sporcuların bu yarışlarda büyük başarı sergileyeceğine inandığını belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı, kendi kitabının bir nüshasına imzalayarak, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’e hediye etti.

Tanıtım törenine, kültür ve sanat çalışanları, gazeteciler, sporcular, Kazakistan’ın tanınmış at yetiştiricileri, Türkmenistan’ın resmi heyet temsilcileri katıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı ayrıca, Astana ziyareti kapsamında Vatan Savunanların anıtına çelenk bıraktı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar