TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen Lideri’nin kitabına Türkiye’de büýük ilgi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un kaleme aldığı ‘Türkmenistan – Büyük İpek Yolu’nun Kalbi’ isimli kitabı geniş okur kitlesi tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın İpek Yolu’nun Türkmenistan’daki izlerini ve ülkenin İpek Yolu üzerindeki jeopolitik önemini anlattığı “Türkmenistan-Büyük İpek Yolu’nun Kalbi” kitabı 2017 yılında yayımlanmıştır. Önsöz, Giriş, Sonsöz ve altı bölümden oluşan kitap; Türkmenistan’daki İpek Yolu merkezlerini ve söz konusu yolun geçtiği güzergahı anlatmaktadır. Kitap, Türkiye’de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türkçeye aktarılarak 1000 adet eser okuyucuyla buluşturulmuştur.

ANKASAM Danışmanı Kadir Ertaç Çelik’in hazırlamış olduğu “Türkmenistan-Büyük İpek Yolu’nun Kalbi” başlıklı esere ait kitap incelemesi Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin son sayısında yayınlandı. Çelik kitap incelemesi çalışmasında, Türk Cumhuriyetleri arasında bu tür önemli eserlerin çeviri kitap olarak okuyucularla buluşturulması Türk Dünyası’ndaki kültürel etkileşimin derinleştirilmesi için de son derece önemli olduğuna dikkat çekmiştir.

Kitabın kapağında Türkmenistan merkezli bir bölge haritası İpek Yolu güzergahlarıyla birlikte verilmesinin son derece isabetli bir seçim olduğunu belirten Çelik, okurun bilgisini pekiştirmek için haritadan yararlanmasına imkan sağlayacağını da ifade etmiştir.

Çelik, yediden yetmişe herkesin anlayabileceği bir dille yazılan bu eserin Türkmenistan’ın geçmişi, mevcut durumu, geleceğe yönelik detaylı çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgiler verdiğini, akıcı bir üslupla kaleme alınmış olan çalışmada; Köhne Ürgenç, Amul, Merv, Aney, Nusay gibi İpek Yolu haritasının üzerinde yer alan pek çok Türkmenistan şehri ayrıntılı bir biçimde anlatıldığını,  Türkmenistan tarihi ve arkeolojisine ait bilgiler ülke folkloruyla harmanlanarak sunulduğundan okuyucu, kitabı büyük bir ilgi ve merakla okuyacağını belirtmiştir.

ANKASAM Danışmanı, Türkmen Lideri’nin eserinde dile getirdiği “Bütün yollar Merv’e çıkar.” ifadesi, diğer uygarlıklar ve kültürlerde olduğu gibi Türk-İslam aleminin de kendi uygarlığına has bütün özellikleri içinde barındırdığının somut bir kanıtı olduğunu ve ayrıca Türkmenlerin manevi zenginlikleri ve halkın konuyla ilgili farkındalığının da açıkça gösterildiğini ifade etmektedir.

Diğer yandan eserde Türkmenistan’da Türkmen kültürünün bir parçası haline gelmiş olan Alabay cinsi köpekler ve Ahal Teke cinsi atlardan da söz konusu halkı dünyaya tanıtan unsurlar olarak bahsedildiğine dikkat çeken Çelik, söz konusu çalışmanın, Türkmen yönetiminin tarihi İpek Yolu’nun günümüzde yeniden canlandırılması için çaba harcadığını ortaya koyması bakımından da oldukça değerli olduğunu belirtmektedir.

Çelik ayrıca, Türkmen Lider tarafından kaleme alınan bu eserin, Türkmenistan’ın İpek Yolu politikasının anlaşılabilmesi hususundaki sorulara ışık tuttuğunu, eserin yazımında kullanılan kaynakların ya da en azından önemli görülen ve önerilen kaynakların okuyucuya sunulması konuyla ilgilenen araştırmacılar için son derece faydalı olacağını belirtmiştir.

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle