TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen Liderinin Değerlendirmesi ve Belirlediği Hedefler

  • 2018 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyüme 6,2 oranına ulaştı.
  • Geçen yıl 11 milyar 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
  • Memur, emekli maaşları, öğrenci bursları ve devlet yardım paraları arttırıldı.
  • 10 milyar dolar tutarında bin 704 tesisi hizmete açıldı.

Meclis Başkanı için:

– Meclis yeni yasaların hazırlanması çalışmalarını sürdürecek. İstifa eden milletvekillerin yerine yenilerinin seçilmesi için Mart ayında yapılacak  seçimlere hazırlıklar yapılacak. Eylül ayında düzenlenecek Halk Maslahatına hazırlanılacak.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı için:

– Türkmenistan Hükümeti’nin yurtdışı ziyaretleri, diğer ülkelerin hükümet temsilcilerinin Türkmenistan’a ziyaretlerini, uluslararası görüşmeleri ve konferansları hazırlamalı. Türkmenistan’ın BDT başkanlığı dönemini üst düzeyde organize etmeli. Türkmenistan’ın Birleşmiş Milletler düzeyinde ileri sürdüğü enerji güvenliği, ulaştırma koridorlarının kurulması, su diplomasisi ve diğer alanlar ile ilgili çalışmalar devam ettirilmeli.

Maliye, finans ve bankacılıktan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

–  Kabul edilen 2019-2025 yılları için kalkınma programının uygulanması özel kontrol altında tutulmalıdır. Ekonominin dijitalleşmesini hızlandırmalı ve piyasa kurumlarını güçlendirerek aktif olarak yatırım politikaları izlenmelidir. Bu sene Ulusal Köy Programı’nın süresi sona ermektedir. Gelecek yıllar için yeni program hazırlığı yapılmalıdır.

Petrolgazdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

– petrolgaz sektörü için inovasyonlu üretim tesisleri kurulmalı, enerji kaynaklarının yeniden işlenmesine büyük önem verilmelidir. İhracat imkanlarının arttırılması, enerji kaynaklarının çeşitli ihraç yollarının oluşturulması önemlidir. Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesinin inşası yüksek kalitede devam ettirmeli.

Elektrik enerji ve inşaattan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

İnşaat sektöründe büyük işler gerçekleştirilecek. Sektör için 22 milyar manatlık yatırım yapılacak. Devlet ve özel sektörün kaynakları ile kentlerde konut inşası devam ettirilmeli.

Yeni elektrik santralları inşa edilmeli ve mevcut santrallerin kapasitesi arttırılmalıdır. Türkmenabat-Aşkabat-Türkmenbaşı otobanının inşası önemlidir. Bütün vilayet valileri ve diğer yetkililer bu projenin hayata geçirilmesi için çaba sarf etmelidir.

Tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

– Tarım sektöründeki gıda ürünleri üretimine işadamları çekmeli. Tarım arazileri yeni döneme hazırlamalı. Bu sene 1 milyon 600 bin ton buğday ve 1 milyon 50 bin ton pamuk rekoltesi alınmalıdır. Gelecek sene buğday üretimi 1 milyon 400 bin ton, pamuk üretimini ise yeni kurulacak tekstil fabrikaları göz önünde bulundurularak, 1 milyon 250 bin tona çıkarılmalıdır. Çeşitli meyve ve sebze üretimi arttırılmalıdır.

Sanayi ve komünikasyondan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

– Elektronik sanayi oluşumunu devam ettirmeli, ortak işletmelerin sayısını arttırmalı. Kuzey-Güney demiryolu projesini ve Türkmenistan-Afganistan demiryolu projesini devam ettirmeli.  Demiryolları, havayolları, karayolları filosunu güçlendirmeli, yeni tren garları ve havaalanları inşa edilmeli.

Ticari deniz filosunu geliştirmeli. Uluslararası Türkmenbaşı Deniz limanının potansiyelini kullanarak, yük ve yolcu deniz seferlerinin arttırılması gerekmektedir.

Eğitim, spor, sağlıktan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

– Bilim, eğitim ve teknoloji alanındaki reformları hızlandırmak gerekiyor. Sağlık hizmetlerin kalitesini arttırmalı, sağlık sisteminin bir bütün olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Akademik kurumların malzeme ve teknik temelini güçlendirmek, bilimsel laboratuvarları modern ekipmanlarla donatmak gerekmektedir.

Gençlerin beden eğitimi ve sporda kitlesel katılımına odaklanan ulusal spor alanını daha da geliştirilmesi gerekmektedir.

Kültürden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

– Tiyatro repertuarlarını, müze sergilerini genişletmek ve güncellemek, şehir ve kırsal kütüphaneleri internete bağlamak için çok fazla çalışma yapılmalıdır. Kırsal kesimde kültür evlerinin yapımına devam etmeli. Uluslararası kültürel etkinliklerin hazırlanmasına ve düzenlenmesine özellikle dikkat edilmeli. Radyo ve televizyon kanallarındaki yayınlar için bilgi desteğinin kalitesini artırmalı.

Ticaretten sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı için:

Başkent ve illerde uygun altyapı oluşumuna, büyük alışveriş merkezlerinin ve mağazaların inşasına devam edilmeli. Devlet Mal ve Hammadde Borsası çalışmalarını iyileştirmek gereklidir. Girişimciliğe devlet desteği sağlamak, gelişimi ve teşvik edilmesi için geniş çaplı önlemler alınmalıdır.

 

 

Ýene-de okaň

“Rosgeologiýa” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

Aşgabatda Eýranyň ýöriteleşdirilen sergisi geçiriler

Russiýa Özbegistana gaz satyp başlar

Teswirle