JEMGYÝET

Türkmen Liderin 2 yeni kitabı tanıtıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un kaleme aldığı 2 yeni kitabı tanıtıldı. Türkmen Liderin, Türkmenistan  – Büyük İpek Yolu’nun Kalbi kitabının 2’ncisi ve Türkmenistan’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda isimli kitapları okur kitlesine ulaştı.

Mukamlar Köşkü’nde ve Sivil Örgüt Merkezi’nde Türkmenistan  – Büyük İpek Yolu’nun Kalbi kitabının 2’nci baskısı tanıtıldı. Kitabın birinci baskısı Türkiye Türkçesi olmak üzere dünyanın birçok diline çevrilmişti.

Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yeni kitabında, Büyük İpek Yolu benzersiz bir tarihi ve kültürel olgu olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Yazar, yüzyılın en zengin mirasının özenle korunduğu ve saygı duyulduğu bir ülke olan Bağımsız ve Tarafsız Türkmenistan’da bu eski dünya fenomeninin ne kadar derin bir iz bıraktığını anlatıyor.

"Ceyhun'dan Hazar'a" ve "Güneyden Kuzey'e Giden Yol" olmak üzere iki bölümden oluşan ikinci kitabın her bölümü üç alt bölümden ibaret. Bu bölümlerden tarihi İpek Yolu’nun Türkmenistan topraklarındaki somut noktaları hakkında bilgiler içerilmektedir. Bu noktalar "Amul – Merv", "Merv – Nisa", "Parfiya'dan Hyrcania'ya", "Zemm – Gurganj", "Herat'tan Merv'e Giden Yol", "Kopetdag'dan Ustyurt'a" kadar olan toprakları kapsamaktadır. Yeni kitap 3 dilde – Türkmence, Rusça ve İngilizce yayınlandı.

TÜRKMENİSTAN’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLEİRNE ULAŞMA YOLUNDU

Türkmen Devlet Ekonomi ve Yönetimi Enstitüsü'nde Devlet Başkanı’nın kaleme aldığı “Türkmenistan'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda” yeni bir kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Kitapta Türkmenistan’ın kalkınma hamleleri anlatılmaktadır.

Toplantıda da belirtildiği üzere, Türkmenistan'ın sosyal ve ekonomik stratejisi, doğal olarak, her bireyin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olan çıkarlarına yöneliktir. Yeni kitap, Devlet Başkanı’nın uzak görüşlü iç ve dış politikasının stratejik görevlerini, öncelikli alanlarını, Türkmen Lideri’nin önemli uluslararası girişimlerinin pratik uygulaması sonucunda elde edilen başarının ana yönlerini anlatmaktadır.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi Program Koordinatörü Yekaterina Paniklova, Devlet Başkanı’nın bu kitabının Türkmenistan’ın kalkınma hamleleri ile ilgilenen ve merak edenler için önemli bir bilgi kaynağı olarak hizmet edeceğini ifade etti.

UNICEF Ofisi Başkan Vekili ve aynı zamanda BM Daimi Koordinatörü Vekili Siraj Mahmudlu konuşmasında, Türkmenistan’ın küresel hedeflere uyum sağlamaya başlayan bölgedeki ilk ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Sonuç olarak, 17 hedef, 148 görev ve 175 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göstergelerinin ulusallaştırıldığını ifade etti.

Kitap 2 bölümden ibaret. İlk bölümde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda Türkmenistan’ın sosyo-ekonomik kalkınma programı anlatılmaktadır.

Kitabın ikinci kısmı ise sürdürülebilir kalkınma amacıyla makroekonomik oranlara ve dış ekonomik politikanın geliştirilmesine ayrılmıştır.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Türkiýe Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn doganlyk döwlet

Türkmen halkynyň Milli Lideri we Türkiýäniň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi