JEMGYÝET

Türkmen Lideri TOBB Başkanını kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı bugün TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. TOBB Başkanı vakit bularak kabul ettiği için Türkmen Devlet Başkanına teşekkürlerini iletti ve Türk iş dünyasının Türkmenistan ile karşılıklı fayda temeline dayanan ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini belirtti. TOBB Başkanı, Türkiye’de Türkmenistan’ın başarılarına memnuniyetle karşılandığını, bu başarıların Türkmen Liderinin icra ettiği siyasetinin sonucu olduğunu ifade etti. Türkmen Lideri, TOBB Başkanının sözleri için teşekkür etti ve üst düzey mutabakatın ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti. Türkmen Lideri ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda büyük potansiyelin bulunduğunu belirtti. Görüşmede ikili ticaretin arttırılması, yatırımları teşvik etmek ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda uygun ortamın varlığını vurgulandı. Bu anlamda Hükümetler arası Türkmen-Türk komisyonunun ve Türkmen –Türk İş konseyinin önemi belirtildi. Görüşme sonrası açıklama yapan TOBB Başkanı görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, Atavatan Türkmenistan’ın başarılarından memnun olduğunu ifade etti. TOBB Başkanı, kendisinin Türkmen Liderine Atavatan Türkmenistan’da gelecekte hayata geçirmek istedikleri proje hakkında bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär