Türkmen Lideri Rus siyasetçi Vladimir Jirinovskini kabul etti

Türkmen Lideri Avaza’da Rus ünlü siyasetçi, Rusya’nın Liberal Demokratik Partisinin Başkanı Vladimir Jirinovski’ni kabul etti. Görüşmede Jirinovskiy görüşme imkanı ve Avaza ’da gerçekleştirilmekte olan etkinliğe davet için Türkmen Liderine  teşekkürlerini ileterek, ana amacı devleti ve toplumu geliştirmek olan, Türkmenistanlıların refah içinde yaşaması için tüm imkanların oluşturulduğu reform yolunda Türkmenistan’ın kazandığı başarılardan memnun olduğunu ifade etti. İkili görüşme daha sonra geniş katılımlı devam etti.  Daha sonra Jirnovskiye Türkmenistan’ın “ Saygın El Yaşlısı”  madalyasının ve isminin takdim töreni oluşturuldu. Bu madalya Türkmenistan’da çok saygın bir madalyadır.

Türkmen Liderinin kabulünden sonra, Vladimir Jironovskiy Türkmenistan Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Türkmenistan Meclisi ile Rus Duma milletvekili grubunun arasında MoU imzalandı. Daha sonra, Jironovskiy ünlü “Çayka” üstü açık otomobil ile Avaza ile tanıştı.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Öte yandan Türkmen Lideri, dün ayrıca, Asya Olimpik Konseyinin Başkanı şeyh Ahmad Al Fahad Al Sabahı, Rusya’nın Astarhan oblostinin Başkanı Aleksandr Jilkin’i, Azerbaycanlı ünlü sanatçı  Polat Bilbiloğlunu ve Amerikan “Niklaus Dizayn” şirketinin başkanı, ünlü golfçü Jek Niklausu kabul etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)  

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar