Türkmen Lider’den Balkan Vilayetine Çalışma Ziyareti

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, ülkenin batısındaki Hazar Denizi’nin kıyısındaki Balkan vilayetine çalışma ziyaretinde bulundu. Çalışma ziyareti kapsamında Balkan vilayetindeki seçmenleri ile de görüşen Türkmen Lider ayrıca, bu vilayette inşa edilmekte olan dev sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu. Devlet Başkanı, Çalık Holding’in Gap İnşaat şirketin Japon ortaklarıyla kurduğu Garaboğaz Karbamid Fabrikasını ve Uluslararası Deniz Limanı’nı gezdi.

Türkmen Lider, çalışma ziyaretini iş toplantısı ile başladı. Toplantıya, Bakanlar Kurulu’nun sanayi, ulaştırma ve iletişim, petrol gaz sektöründen sorumlu yetkililer ve Balkan vilayet valisi katıldı. Balkan vilayetindeki dev sanayi projelerindeki son çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Devlet Başkanı yerel hammadde kaynaklarından daha fazla istifade edilerek, kimya sanayi sektörünün geliştirilmesi yönünde talimatlar verdi. Türkmen Lider, bu vilayette inşa edilmekte olan Uluslararası Türkmenbaşı Deniz Limanı projesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, bu projenin uluslararası transit geçişlerin önemli bir parçası olacağını kaydetti.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Daha sonra Türkmen Lider, yardımcılar ile birlikte Garaboğaz Karbamid Fabrikasını, Kıyanlı’daki polipropilen ve polietilen üretim tesisini ve Uluslararası Türkmenbaşı Deniz Limanı inşaat sahasını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Devlet Başkanı’na projelerdeki inceleme gezisine Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ta eşlik etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
832TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar