Türkmen Lider, Olimpiyat Köyünün En Büyük Tesisinin İnceledi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Eylül 2017’de Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Olimpiyat Köyünün en büyük tesisini inceledi. Olimpiyat Köyündeki ana spor tesislerinin çoğunun inşaatı tamamlandı. 5 milyar doları bulan projedeki en büyük tesis konumunda bulunan Olimpiyat Stadyumundaki son çalışmaları değerlendiren Devlet Başkanı, bazı teklifler sundu. Türkmen Lider, Olimpiyat Stadyumundaki atın heykelini inceledikten sonra atın boynuna Türkmenlere mahsus nazar boncuğu olan alaca ipinin takılmasını ve yüzerlik otunun asılmasını istedi.

Devlet Başkanı ayrıca, Oyunların açılış ve kapanış törenlerinin kutlamalarını ulusal değerleri dikkate alarak, faaliyet programının geliştirilmesini talimat verdi.

Uluslararası spor federasyonların gerekliliklerine uygun hale getirilen 45.000 kişilik kapasiteye sahip olan Olimpiyat Stadyumu’nun proje kapsamında inşasına devam edilmektedir.

Devlet Başkanı, Velodrom Tesisini Gezdi

Türkmenistan Devlet Başkanı, Olimpiyat Köyü gezisi kapsamında 6000 kişi kapasiteli velodrom tesisini inceledi. Türkmen Lideri’ne bu gezisinde eşlik eden Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ve askeri yetkililer, velodromda bisiklet turu yaptı.

Kapalı velodrom uluslararası standartlarda inşa edilerek, bu tesiste uluslararası ve dünya şampiyonlarını düzenlemek için bütün koşullar oluşturuldu. Bisiklet sporuna merak salan bütün sporcular için bütün imkânlar seferber edildi. Tesisin üst düzeyde inşa edildiğini ve oluşturulan koşulları Uluslararası Bisikletçiler Birliği uzmanları da takdir etti.

Olimpiyat Köyü; Kopetdağı eteklerinde, Aşkabat kent merkezinde ve ulaşıma çok elverişli bir bölgede konumlandırılmıştır. 2017 “Kapalı Salon ve Savaş Sanatı Sporları” (AIMAG 2017) oyunlarına ev sahipliği yapacak olan kompleks, değişik spor organizasyonlarına uygun çok yönlü yapı ve tesislerden oluşmuştur. Proje kapsamında 30’ın üzerinde çeşitli tesis inşa edilmiştir. Bazı spor tesislerinde test yarışları düzenlendi. Sambo, jiu-jitsu, Türkmen güreşi, güreş, tenis, atletizm ve basketbol turnuvaları organize edildi. Bu sene Nisan ayında ise halter ve kickboks Asya Şampiyonası yanı sıra uluslararası yüzme yarışları yapılacak.

Okap bilersiňiz  BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy

Türkmenistan Devlet Başkanı, Atçılık Kompleksinde Ata Bindi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Olimpiyat Köyü gezisinde sonra atçılık kompleksine gitti. Devlet Başkanı burada kapalı manejde Bayramhan isimli Ahalteke atıyla gezinti yaptı.

Bilindiği gibi, 2017 yılı Türkmenistan’da Sağlık ve Mutluluk yılı olarak ilan edildi. Yeni yılın ilk günlerinde tay dünyaya gelmişti ve Devlet Başkanı bu taya Ruhubelent ismini vermişti. Türkmen Lider, bu defaki atçılık kompleksine gelişinde 1 aylık tayı sevdi. Atlara düşkünlüğü ile bilinen Devlet Başkanı, tayın boynuna Türkmenlere mahsus nazar boncuğu olan Alaca ipini taktı.

Ahalteke atlarını çok seven Devlet Başkanı, "cennet" atları olarak adlandırdığı Ahalteke atlarının dünyada emsali bulunmayan ve paha biçilmez bir varlık olduğunu belirtti.

Bugünkü günde Türkmen atları Uluslararası Sirk Festivallerine ve her sene düzenli olarak at yarışlarına katılmaktadır. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın inisiyatifiyle atçılık sporu olan konkur Asya Oyunları’nın programına dâhil edildi. 

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar