Türkmen Lider, çocuklar ile Yılbaşı kutlamalarına katıldı

Türkmenistan’da Yeni yıl kutlamaları büyük heyecanla devam ediyor. Ülke genelinde bütün illerde, ilçelerde, kentlerde çam ağaçları süslendi. Her sene olduğu gibi, Yılbaşı kutlamalarının merkezi başkent Aşkabat’ta yaşanıyor. Aşkabat’taki Alem kültür ve eğlence merkezinin önündeki meydanda 39 metre yüksekliğinde dev çam ağacı süslendi.

Çam ağacının etrafında düzenlenen Yılbaşı kutlamalarına, Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da katıldı. Törene, ülkenin her yerinden çocuklar davet edildi.  Türkmen Lider, işlerinin yoğunluğuna rağmen, her sene çocukların Yılbaşı heyecanına ortak oluyor.

Bu defa da, Sayın Devlet Başkanı çocuklar ile çam ağacının etrafından tur attı. Çocuklar çeşitli gösterileri sundu. Çocukların katıldığı folklor ekiplerinin gösterisi büyük beğeni topladı. Ayazbaba (Noel Baba) ve yardımcısı Karpamuk’un temsili katıldığı tören renkli görüntülere sahne oldu. Türkmen Lider, tören kapsamında çocuklara hediyelere takdim etti.

Daha sonra Türkmen Lider, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın büyük salonunda düzenlenen kutlamalara iştirak etti. Devlet Başkanı olmak üzere bütün devlet yetkilileri bu törene çocukları ve torunları ile katıldı.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Devlet Başkanı, genç Türkmenistanlıları Yeni Yıl bayramı ile tebrik ederek, onlara eğitim hayatında başarılar diledi. Üst düzeyde ve ihtişamlı süslenen salonda çocuklar şarkı söyledi, dans ettiler. Devlet sirkinin sanatçıları birbirinden güzel gösteriler sundu.

Türkmenistan’daki yabancı misyon temsilcilerinin çocukları da, Devlet Başkanı’nın ve katılımcıların Yeni Yılı’nı kendi dillerinde tebrik etti.

Kutlamalar kapsamında Devlet Başkanı’nın torunları İngilizce şarkı seslendirdiler ve dans gösterisi sundu. Türkmen Lider de, torunlarına eşlik ederek, saz aletinde saz çaldı. 

Tören sonrasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Dereceye girenlere hediyeler verildi. En büyük hediye dev pasta oldu. Herkes bu pastadan tatma fırsatı buldu.

Kaynak  : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar