Türkmen Lider Kazakistan Yolcusu

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 18-19 Nisan tarihlerinde Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, bu ziyaret ile ilgili yapılan hazırlıklar doğrultusunda dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında bilgi verdi.

Verilen bilgide son yıllarda iki komşu ülkeler arasındaki münasebetlerin geliştirildiği ve ikili işbirliğini ileri seviyelere taşımak için bütün potansiyelin olduğu kaydedildi. Bakanlar Kurulu’nda Türkmenistan-Kazakistan Hükümetler arası Ekonomik, Bilim-Teknik ve Kültür İşbirliği Komisyonun Türkmen tarafının üyelerini belirleyen karar imzalandı. 

Türkmen Lider, bu defaki ziyaretinin iki ülke arasındaki münasebetlerin daha da geliştirilmesi için yeni sayfa açacağını belirtti.

Türkmenistan ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkileri Ekim 1992 yılında kurulmuştu.

Türkmenistan EXPO-2017 Fuarı’na Katılacak

Türkmenistan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 10 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Geleceğin enerjisi konulu EXPO-2017 Dünya fuarına katılacak. Türkmenistan Devlet Başkanı, toplantıda bununla ilgili bir karar imzaladı. Bu karar kapsamında Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası, ülkedeki bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile birlikte Türkmenistan’ın Dünya Fuarı’ndaki standını hazırlayacak.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Türkmenistan standında ülkenin ekonomik başarıları, doğalgaz zenginlikler, sosyal alandaki gelişmeler, Türkmen halkının gelenek-görenekleri, turizm potansiyeli ve çevreyi koruma alanındaki çalışmaları sergilenecek. 

Ayrıca, Aşkabat’ta düzenlenecek  Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları ile ilgili tanıtım sunumları yapılacak.

Bu arada, Astana’daki Dünya Fuarı’na hazırlıklarda sona yaklaşıldı.174 hektar fuar alanındaki inşaat ve montaj işlerinin sona ererek, 115 ülke ve 20 uluslararası örgüt fuara katılımını onayladı.  Fuara, yabancı turistler dâhil olmak üzere 5 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar