Türkmen Lider, İran Dışişleri Bakanı’nı Kabul Etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Orta Asya ve Kafkaslar turu kapsamında ziyaretinin ilk durağı olan Türkmenistan’da temaslarda bulundu. Bakan Zarif, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından Oğuzhan Köşkü’nde kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki başta ekonomik ilişkiler olmak üzere bütün alanlardaki işbirliği ilişkileri ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı, Türkmenistan pazarının kaynak ve ekonomik potansiyeli bakımından yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini kaydederek, İranlı şirketlerin Türkmenistan ile yakından işbirliği yapmaya büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Görüşmede, Türkmenistan ile İran arasındaki enerji, ulaştırma ve diğer alanlardaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ülkeler arasındaki eğitim ve kültürel işbirliği konularına da değindi.

Siyasi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda Türkmenistan ile İran arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katıldı.  Görüşmede, Hazar Denizi konularını ve Afganistan’daki son durumu değerlendirdiler.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Ayrıca, ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkmenistan ile İran arasındaki elektrik enerji, petrol gaz ve ulaştırma alanında işbirliği konuları görüşüldü.

Toplantı sonrasında iki ülke Dışişleri Bakanları Türkmenistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin 25.yıldönümü dolayısıyla hazırlanan fotoğraf sergisini gezdiler. Daha sonra İran Bakanı, Türkmen Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde öğrencilere hitap etti.

Ayrıca, Türkmenistan ile İran işadamları görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmeye iki ülke bakanları katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Aşkabat’tan sonra sırasıyla Gürcistan ve Kırgızistan’da temaslarda bulunacak. Bakan Zarif’e bu ziyaretinde 30’a yakın İranlı işadamı eşlik ediyor.

Kaynak  : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar