Türkmen Lider halk sanatçısını ödüllendirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan Halk Sanatçısı Fahriya Aliyeva’nı devlet nişanı ile ödüllendirdi. Oguzhan Köşkü’nde gerçekleştirilen ödül törenine; Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, Kültür Bakanı, Meclis’in komite başkanları ve partilerin genel başkanları katıldı.

Sayın Devlet Başkanı, halk sanatçısının Türkmenistan’ın ilk kadın tiyatro sanatçısı olduğunu ve bütün ömrünü sanata adadığını belirtti. 65 sene tiyatroda çalışan Fahriya Aliyeva’nı Türkmenistan’ın en büyük devlet nişanı ile ödüllendireceklerini kaydeden Sayın Devlet Başkanı, daha sonra büyük alkışlar eşliğinde ödülünü takdim etti. Halk sanatçısı, ‘Bağımsız Türkmenistan’a olan büyük sevgisi’ ödülüne layık görüldü.    

Türkmenistan’ın tiyatro ve sinemasının gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu söyleyen Türkmen Lider, Fahriya Aliyeva’nın birçok tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde rol aldığını ifade etti. Halk sanatçısı, ödül için teşekkür etti. 

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Sayın Devlet Başkanı ödül töreninde yaptığı açıklamasında, devlet politikası üç sütun üzerine dayandığını kaydederek, bunun eğitim, sağlık ve kültür olduğunu ifade etti. Türkmen Lider, bu kapsamında bu sektörlerin sistematik olarak geliştirilmesi için yoğun çaba gösterileceğini kaydetti.

Oğuzhan Köşkü’nden sonra Türkmenistan Drama Tiyatrosu’nda büyük bir tören düzenlendi. Törende konser programı düzenlendi.

Milleti özbek olan Fahriya Aliyeva 1 Temmuz 1922 yılında Ahal vilayetine bağlı Kaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1941 yılında Moskova Devlet Tiyatro Sanatı Enstitüsü’nü tamamlamıştır. 1941-2006 yıllar arasında Türkmenistan’ın tiyatrolarında çalışmıştır.

Fahriya Aliyeva 1955 yılında Türkmenistan’ın onur sanatçısı, 1974 yılında ise Türkmenistan’ın Halk sanatçısı unvanlarını almıştır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar