Türkmen Lider, Filistin Büyükelçisini Kabul Etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Filistin’in yeni atanan Büyükelçisi Hossein Ali Mustafa Ghannam’dan güven mektubunu kabul etti.

Filistin Büyükelçisi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın selamını ileterek, Türkmen Lideri’ni Filistin’e davet etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkiler ele alındı. Ayrıca, Filistin devlet Başkanı’nın geçen sene Kasım ayında Türkmenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ve Aşkabat’ta Filistin Büyükelçisinin açılmasının ülkeler arasındaki münasebetlerde önemli yer edindiğini ifade ettiler.

Büyükelçi Gannam Türkmenistan halkının Uluslararası Nevruz Bayramını tebrik etti.

Türkmenistan’da öne çıkan diğer dış haberler:

 

Türkmenistan’dan İngiltere’ye Taziye

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Londra’da meydana gelen terör vakası dolayısıyla İngiltere Kraliçesi. II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May’e taziye mesajı gönderdi.

Türkmen Lider, Londra’da terör saldırısını sert bir şekilde kınayarak, Türkmenistan’ın uluslararası toplumun teröre karşı gösterdiği mücadeleyi tamamıyla desteklediğini kaydetti.

Devlet Başkanı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise en kısa dönemde iyileşmelerini diledi.

Türkmenistan İle Danimarka Arasında Parlamentoara Münasebetler Güçlendiriliyor

AGİT Parlamenterler Meclisi Danimarka heyetinin Başkanı, Danimarka Parlamentosu milletvekili Peter Jensen, Türkmenistan Meclisi’nde görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, konuklara tarafsız Türkmenistan’ın iç ve dış politika öncelikleri ile tanıştırıldı. Toplantıda Meclisin Türkmen halkının refahın artırılmasını, sosyo-ekonomik gelişmeleri hedefleyen yasal süreç hakkında bilgi verdi. Bu bağlamda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü gibi uluslararası örgütler ile işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Konuklar aynı zamanda Danimarka Parlamentosunun çalışmaları hakkında bilgi verdi ve iki ülke arasında parlamento ara ilişkileri güçlendirilmesi konusunda potansiyelin olduğunu ifade ettiler.

Danimarka Parlamentosu heyeti, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda kabul edildi.

 

Türkmen- Kırgız siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında, Türkmenistan ve Kırgızistan Dışişleri Bakan yardımcılarının katılımıyla siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin bugünkü durumu ve gelecek perspektifleri ele alındı. Görüşmede, taraflar, bölgesel güvenlik, su, enerji, transport ve iletişim alanında işbirliğini ele aldılar. Ayrıca, iki ülke potansiyelini kullanarak, ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek konusu görüşüldü. Bu yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlamasına 25 sene olacak ve bu kapsamda kültürel etkinlikleri yapılması planlanmaktadır.  Görüşmede, Kırgızistan tarafı 2016 yılında bu ülkede gerçekleştirilen Dünya   Göçebe oyunlarına Türkmenistan’ın desteği için teşekkürlerini ifade etti ve bu sene Aşkabat’ta gerçekleşecek Asya oyunlarına büyük Kırgız spor grubunun katılacağını beyan etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar