Türkmen Lider: Ankara ile Moskova stratejik ortaklarımız

Rusya’nın BTK Holding Başkanı Taymuraz Bolloyev ile Türkiye’nin Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak’ı kabul eden Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik ortakları olduğunu söyledi.

“Rusya ile Türkiye Türkmenistan’ın stratejik ortağı. Bu ülkeler ile uzun vadeli işbirliği yapıyoruz. Söz konusu devletlerin şirketleri ise Türkmenistan’daki kalkınma programına önemli katkı sağlamaktadır” diye konuşan Sayın Devlet Başkanı, Rus ve Türk işadamlarının tekliflerini değerlendirdi.

Rusya’da hafif sanayi alanında lider konumundaki şirketlerden birini teşkil eden BTK Holding Başkanı Bolloyev, Türkmenistan’ın tekstil fabrikaları ile karşılıklı işbirliği yapılması konusunda bazı teklifler sundu. Rus işadamı, Türkmenistan ile ortak üretim tesislerinin oluşturulmasının bütün kademelerinde – hammadde teminatından hazır ürün üretim aşamasına kadar işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Sayın Devlet Başkanı, Rus şirketinin işbirliği tekliflerine olumlu bakarak, BTK Holding’in Türkmenistan’da temsilcilik açmak yönündeki önerisine de sıcak baktı.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Sayın Devlet Başkanı’na Türkmenistan’da yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Türk şirketi, Ahal vilayetinde doğalgazdan benzin üreten tesisin inşaatını gerçekleştiriyor.

Türkmenistan Lideri, bu iki şirket yöneticilerini ikinci kez beraber kabul ediyor. Daha önce böyle bir görüşme bu sene Temmuz ayında gerçekleşmişti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar