JEMGYÝET

Türkmen Lider Ahalteke Atını Şaha Kaldırdı

Atlara sevgisiyle tanınan Türkmen Lider, Türkmenistan’da kutlanan milli at bayramı nedeniyle atçılık sektörü çalışanlarının hediye ettiği Ak yol isimli ahalteke atına binerek, ustalığını konuşturdu. Atı şaha kaldıran Türkmen Lider, ayrıca ahalteke atını dans ettirdi.

Bugün gerçekleşen Ahal Teke atları güzellik yarışı sonuçlarının açıklanması nedeniyle düzenlenen Tören daha sonra atların güzellik yarışması ile devam etti. Ahalteke atlarının güzellik yarışmasının final seçmeleri yapıldı. 10 cins atın katıldığı yarışmada, Türkmen atları güzellik, renk, boy ve yürüyüş gibi dallarda jüri üyelerindne puanlar aldı. Jüri üyelerinin başkanı, İspanya Krallığı Ahalteke Atçılık Birliği Başkanı Blanca de Toledo Loma Osorio yarışmalarının birincilerini açıkladı.

Yerli ve yabancı jüri üyeleri, Berkararlık isimli atı 2018 yılının en güzel Ahalteke atı olarak seçti. Bu at, Türkmenistan vatandaşı Begmurat Hocaliyev’in şahsı atıdır. En güzel atın sahibine Kupa ve 2018 model Toyota Camry arabası törenle takdim edildi.

Bunun yanı sıra en iyi at resmi, en iyi at heykeli, en iyi at fotoğrafı, en iyi at halı dokuması, en iyi at belgeseli alanlarında birinci olanlara para hediyeleri takdim edildi.

Öte yandan, tören kapsamında usta jokeylerin at yarışı da düzenlendi. Bu yarışta birinci olan jokeye Toyota Prada arabası hediye edildi.

Türkmenistan’da At bayramı kutlamaları devam ediyor. Yarın Uluslararası Atçılık Spor Kompleksinde at yarışları düzenlenecek.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

 

 

Diğer Haber

Isler öz ýurduňda isler daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bolsun, uniwersitetde bilim almak her bir ýaş oglan-gyzyň we olaryň ene-atalarynyň baş arzuwlarynyň biri bolsa gerek. Okamak, öwrenmek, bilim almak, özüňe, maşgalaňa we ýurduňa peýdaly ýaşlar bolup ýetişmek gör nähilli ajaýyp duýgu!

“Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak” şygary astynda öz işlerini amala aşyrýan Atawatan Topary, gelejegimiz bolup durýan ýaş oglan-gyzlarymyzyň daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw jaýlaryna ýerleşmek amallary boýunça maslahat hyzmatlaryny hödürleýär we şu maksat bilen ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly birnäçe uniwersiteti bilen “Ygtyýarly Wekil” ylalaşygyna gol çekişdi.

Indi Siz ýaş oglan -gyzlar, Stambul şäherinde ýerleşýän birnäçe uniwersitete, şol uniwersitetiň ygtyýatly wekili bolup durýan  Atavatan Danışmanlık şereketiniň maslahat hyzmatlary bilen ýerleşip bilersiňiz!

Stambul şäherinde Türkiýäniň kanunçylygyna laýyklykda terjime we maslahat hyzmatlaryny hödürleýän Atavatan Danışmanlık şereketi şol uniwersiterler barada giňişleýin maglumatlar bermek, resminamalaryňyzy taýynlamak we terjime etmek, şeýle hem, uniwersitete ýerleşdirmek ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýär.

Siz Atavatan Danışmanlık şereketiniň resmi IMO hasabyna goşulyp has giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz!

IMO Atavatan : 

  +90 538 086 26 06

+90 532 401 71 52

 

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com         

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 633 4000

IMO Atavatan 1 : +90 532 401 71 52

IMO Atavatan 2 : +90 538 086 26 06

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady