Türkmen Lider, 13.EİT Liderler Zirvesi’ne katıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen 13.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Liderler Zirvesine katıldı. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in ev sahipliğinde yapılan zirvede, Türkmenistan, İran, Tacikistan, Azerbaycan, Türkiye cumhurbaşkanı düzeyinde katıldı. Örgüte üye diğer ülkeler Kırgızistan,  Afganistan, Kazakistan ve Özbekistan başbakan ve diğer seviyelerde temsil edildi.

İslamabd’daki Seren otelinde düzenlenen zirve liderlerin aile fotoğrafı çekilmesi ile başladı. Daha sonra geniş katılımda devam zirvede liderler konuşma yaptı.

EİT Bölgesel Diyaloğ için etkili bir platform

Zirvede liderlere hitap eden Türkmenistan Devlet Başkanı, ülkesinin Ekonomik İşbirliği Teşkilatını bölgesel diyaloğ için etkili bir platform olarak gördüğünü kaydetti. 20'den fazla yıl önce, 15 Mart 1995 senesinde İslamabad’da 3.EİT Liderler Zirvesi’nde Türkmenistan’a tarafsızlık statüsünün verilmesi yönündeki teklifi desteklemek amacıyla bir deklarasyon kabul edildiğini söyleyen Türkmen Lider, İslamabad Deklarasyonunun önemli olduğuna dikkat çekti.  

Devlet Başkanı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatını bütün ülkelerin uzun vadeli çıkarları doğrultusunda bölgesel diyaloğun güçlendirilmesine önemli bir platform hizmeti verdiğini ifade etti.

Türkmenistan enerji alanındaki pozisyonu

Türkmen Lider, zirvedeki konuşmasında Türkmenistan’ın enerji alanındaki tutumunu açıkladı. Devlet Başkanı, enerji kaynaklarının tedarikinin küresel ekonomide önemli rol oynadığını kaydederek, Birleşmiş Milletler kapsamında enerji güvenliğinin sağlanması yönünde bir dizi uluslararası girişimlerde bulunduklarını belirtti. Türkmenistan’ın girişimiyle 19 Aralık 2008’de BM Genel Kurulu tarafından enerji güvenliği konusunda önemli bir karar alındı.

Türkmen Lider, enerji stratejisi kapsamında enerji kaynaklarını çeşitli yollarla dünya piyasasına çıkarılması, uluslararası enerji sürecine daha fazla ilgi gösteren ülkelerin katılımını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Devlet Başkanı, son yıllarda Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin, Türkmenistan-İran doğalgaz boru hatların inşa edildiğini, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattının inşasına başlandığını belirtti.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

EİT Ulaştırma Bakanları Aşkabat Toplantısı

Türkmenistan Devlet Başkanı, modern ulaştırma ve haberleşme sisteminin oluşturulmasının Türkmenistan'ın devlet politikasının önceliklerinden biri olduğunu kaydetti. Türkmenistan ulaştırma sektörünün kalkınması yönelik ulusal programın bölgesel ve uluslararası işbirliğine bağlı olduğunu kaydeden Türkmen Lider, yabancı ortakları ile dev altyapı projeleri hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Buna Kazakistan-Türkmenistan-İran, Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryol projelerini, Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman, Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye ulaştırma koridorlarını örnek gösteren Devlet Başkanı,  EİT kapsamında ulaştırma sektöründeki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Türkmen Lider, bu bağlamda Aşkabat’ta EİT Ulaştırma Bakanları’nın toplantısını yapmayı teklif etti.

Devlet Başkanı ayrıca konuşmasında bölgesel altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde Afganistan’ın da yer almasının önemli olduğunu belirtti. Aralık 2015’de Türkmenistan-Afganistan-Pakistan arasında üç taraflı elektrik enerji alanında işbirliği anlaşmasına imza atıldığını söyleyen Türkmen Lider, ayrıca bu güzergahda fiber optik haberleşme hattının inşa edilmesi yönünde çalışmaların yapıldığını söyledi.

14-15 Kasım 2017’de Aşkabat’ta Afganistan için ekonomik işbirliği konulu bölgesel konferansın yapılacağını ve bu forumda bölgesel anlamda büyük öneme sahip projeler hakkında detaylı bilgilerin verileceği bildirildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı, Afganistan’da kalıcı barışın sağlanması bölgenin kalkınması için de önemli olduğunu söyleyerek, Afganistan’a uzun yıllardan beri ekonomik ve insani yardımlarda bulunduklarını kaydetti.

Gelecekte de yardım etmeyi devam ettireceklerini söyleyen Devlet Başkanı, Afganistan’ın katılımıyla hayata geçirilecek dev bölgesel ve uluslararası projelerin ülkenin kalkınması için daha verimli olacağını belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı, EİT Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile görüştü.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar