PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistan Hukukunda Evlilik ile Vatandaşlık kazanma Hususu

Türkmenistan’ın Vatandaşlığı hakkında Kanun, toplam 9 bölüm ve 43 maddeden oluşmakta olup, Yasanın 43. Maddesi gereğince, yayınlandığı gün itibariyle, diğer bir ifadeyle, 3 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre, Türkmenistan’ın Vatandaşlığı hakkındaki Kanun yürürlüğü günde Türkmen vatandaşı olanlar ve işbu Kanuna göre, Türkmen vatandaşlığını kazananlar Türkmenistan vatandaşıdır.

Kanunun, 5. Maddesine göre, Türkmenistan vatandaşlığına başka bir devletin vatandaşlığı kabul edilmiyor. Eğer Türkmenistan vatandaşının başka bir devletin vatandaşlığı var ise, bu durumda, o vatandaşa Türkmenistan mevzuatına uygun olarak sadece Türkmenistan vatandaşı olarak değerlendirilecektir. Aynı madde, Türkmenistan’ın vatandaşının başka ülkede yaşamasının vatandaşlığının kendiliğinden kaybedeceği sonucu çıkarılmayacağı vurgulamaktadır.

Kanun, Türkmenistan vatandaşlarının Türkmenistan’ın sınırlarında ve yurt dışında devletin koruması altında olduğu belirtmektedir.

Türkmenistan’ın Vatandaşlığını tasdik eden belgeler:

  1. Türkmenistan’ın vatandaşının pasaportu ya da Türkmenistan’ın ilgili Devlet idaresi tarafından verilen ilgili belge Türkmenistan vatandaşlığını tasdik eden belgedir.
  2. 16 yaşamadık çocuğun vatandaşlığını tasdik eden belge-doğum sertifikasıdır ya da onun Türkmenistan vatandaşı olan anne babasının birinin pasaportu ile tasdik edilmektedir.

 

Türkmenistan Vatandaşlık Kanunu evlilik ile vatandaşlık arasındaki ilişkiyi de açıklık getirmiştir. Buna göre,  kanuna göre aşağıdaki ilkeler ortaya çıkmaktadır:

  • Türkmenistan’ın vatandaşının yabancı ülke vatandaşı ya da vatandaşlığı olmayan bir kimse ile evlenmesi veya boşanması Türkmenistan vatandaşlığından çıkmasını gerektirmeyecektir.

 

  • Eşlerden birinin vatandaşlığının değişmesi, diğerinin vatandaşlığının değişmesini doğurmayacaktır.

 

  • Eşler arasında boşanmanın gerçekleşmesi, evlilik döneminde doğan veya evlatlığa alınan çocukların vatandaşlığın değişmesine sebep olamayacaktır.

 

  • Türkmenistan vatandaşı ile evlenen yabancı ülke vatandaşları veya vatandaşlığı olmayan bir kimsenin istemi durumunda, işbu Kanunda belirtilen şartlar dâhilinde, Türkmenistan vatandaşlığına kabul edilebilecektir.

 

Kanun Türkmenistan vatandaşlığını kazanmanın şartlarını ve unsurlarını açıklamıştır.

Buna göre;

  • Doğum ile Vatandaşlık Kazanılabilir
  • Vatandaşlığa kabul edilmeyle vatandaşlık kazanılabilir
  • Vatandaşlığının iadesi ile vatandaşlık kazanılabilir
  • İşbu Kanunda ve Türkmenistan’ın taraf olduğu uluslararası anlaşmaların şartlarına uygun olarak vatandaşlık kazanılabilir.

Türkmenistan Vatandaşlık Kanununda açıklanan doğum ile vatandaşlığın kazanılması, Türkmenistan’ın vatandaşlığına kabul edilmekle vatandaşlığın kazanılması (örneğin 5 yıl daimi ikamet şartı) ve Kanunla ilgili diğer hususlar hakkındaki analizlerimizi devam edeceğiz.

Not :  www.turkmenlawyer.com tarafından hazırlanan analizimiz devamını önümüzdeki günlerde yayınlanmaya devam edeceğiz.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Aşgabatdaky «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna haýsy awtobuslarda baryp bolýar?

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmek

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy