Türkmen Hava Yolları Milano’ya ve Tahrana uçacak

Önümüzdeki dönemde İran’ın başkenti Tahran’a ve İtalya’nın moda kenti Milano’ya seferler başlatılacak.  Bununla ilgili yakında Türkmen medyasına açıklama yapıldı. Türkmenistan havayolları, son dönemde uluslararası sefer sayısını arttırmak için çaba gösteriyor. Hâlihazırda, Moskova, Londra, Frankfurt, Birmingem, Bangkok, Deli, Abu Dhabi, Amritsar, Pekin ve İstanbul’a tarifeli seferler düzenleyen Türkmen Havayolları, Paris, Ankara ve Rıga’ya da uçamaya başladı.

Türkmenistan ile Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan arasında tarifeli uçak seferleri başlatıldı. Aşkabat’tan Volga nehrinin kıyısındaki Kazan şehrine ilk sefer düzenlenedi. 14 Aralık günü Türkmenistan havayolları, Boeing-737 800 tipi uçak ile ilk seferini gerçekleştirdi. Bu seferde Kazan’a yolcular ile birlikte Türkmenistan Sanayiciler ve Girşimciler Parti yetkilileri de uçtu.

Bu seferler Türkmenistan ile Rusya arasında imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında başlatıldı. Başkentler arasında başlatılan seferlerin ülkeler arasında dostluk ve işbirliğinin köprü olarak hizmet edeceği açıklandı.

Türkmenistan’ın yeni başlattığı Kazan seferleri birçok açıdan büyük önem taşımaktadır. Kazna şehri Rusya’nın önemli kentlerinden birisidir. 2017-2018 senelerinde bu şehirde Dünya Futbol Şampiyonası ve Konfederasyon Kupası maçları oynanacak. Ayrıca, Kazan Avrupa’nın da turizm açısından hızlı gelişen kenti.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Türkmenistan’dan gelen yolcuları, Tataristan Ulaştırma Bakanı L.Safin başkanlığındaki heyet karşıladı. Bakan Safin düzenlediği basın toplantısında, uçak seferlerinin ülkeler arasındaki işbirliğinin bundan sonra da güçlenerek devam ettirilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

AŞKABAT-KAZAN SEFER TRAFİÄžİ

Her haftanın Çarşamba günleri

Aşkabat’tan kalkış saati: 20 :00 Kazan’a varış saati : 21 :50

Kazan’dan kalkış saati: 23 :20 Aşkabat’a geliş saati: 04 :50

Her haftanın Pazar günleri

Aşkabat’tan kalkış saati: 21 :30 Kazan’a varış saati : 23 :20

Kazan’dan kalkış saati: 00 :50 Aşkabat’a geliş saati: 06 :20

Gösterilen saatler, her havalimanın yerel saat birimidir.

Detaylı Bilgi için irtibat hattı 00 993 12 39 17 17 

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar