Türkmen öğrenciler Nevruzu Türkiye’de kutladı

21 Mart 2017 tarihinde İstanbul şehri Topkapı bölgesinde bulunan kültür parkında, İstanbul Valiliği tarafından Uluslararası Nevruz bayramı dolayısıyla şenlik düzenlendi. Bu kültürel etkinliğe İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye başkanı Kadir Topbaş, ilçe belediye başkanları, yerel makamların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çeşitli ülkelerin vatandaşları, İstanbul’da bulunan diplomatik misyonların, aynı zamanda Türkmenistanlı öğrenciler ve İstanbul’da ikamet eden Türkmenler katıldılar. Şenlik sırasında, katılımcılar Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen sergide Bağımsız devletimizin elde ettiği muhteşem gelişmeleri anlatan dergiler ve belgeler hakkında bilgi sahibi oldular. Özellikle, 2017 yılında başkentimiz Aşkabat şehrinde düzenlenecek Kapalı alanlarda ve savaş sanatı V Asya oyunları hakkında bilgi verme amacıyla, bu Oyunların reklamı olan resimler gösterildi ve başta Atavatan Türkmenistan uluslararası dergisi olmak üzere Aziada-2017 dolayısıyla basılmış dergiler ve tanıtım kitapları şenliğe gelen katılımcılara dağıtıldı.

Nevruz bayramı dolayısıyla düzenlenen bu kültürel etkinlik sırasında, İstanbul şehrinde eğitim gören Türkmenistanlı öğrencilerin milli elbiselerle başarıyla gerçekleştirdikleri ‘Küştdepdi’ dans gösterisini katılımcıların hepsi coşkulu alkışlamalar ile izlediler. Ayrıca, burada bulunan Türkmen evi en çok ziyaret edilen yerlerin birisi olmakla birlikte, orada kültürel eserler, Türkmen milli elbiseleri ve ülkemizin çeşitli bölgelerinin muhteşem resimleri bulunuyor. Özellikle, katılımcılar Türkmen evinin esas köşesindeki kütüphanede bulunan Hürmetli Devlet Başkanımızın yazdığı kitaplar ile ilgili bilgi sahibi oldular.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Uluslararası Nevruz bayramı dolayısıyla düzenlenen şenliğe gelen katılımcılar Türkmen milli ikramları ve Türkmen pilavı ikram edildi. Büyük coşkuyla gerçekleşen etkinliğin sonunda Türkmen öğrenciler kendileri için çalışmalar yapan ve Türkmen gençlerinin yabancı ülkelerde eğitim görerek, gerekli uzmanlar olarak yetişmeleri için geniş olanaklar oluşturan Hürmetli Devlet Başkanımıza sağlık ve devlet işlerinde başarı dileklerinde bulundular.

Not : İşbu haber, http://istanbul.tmconsulate.gov.tm/tr sitesinden derlenmiştir. 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar