Türkmen Ekonomisinin Yeni Dalı : Madencilik Sektörü

Türkmenistan ilk ve Orta Asya’nın en büyük Garlyk Madencilik ve İşleme Tesisi yakın bir tarihte hizmete açılacak. Bu tesisin hizmete açılması ile Türkmenistan ekonomisinde yeni bir dal madencilik sektörü doğacak. Bu proje bu sektördeki son teknolojiler kullanılarak, inşa edilmiştir.

Bu madencilik ve işleme sanayisinin merkezi Amuderya nehrinin sağ kıyısındaki Köytendağ ilçesinde yer alan Garlyk potasyum yatağıdır.

Bu sanayi tesisinde potasyum tuzu yerin altından çıkarılarak, yeniden işlenecek ve gübre olarak yurtdışına ihraç edilecek.

Bu stratejik öneme sahip proje Türkmenistan ile Belarus arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Söz konusu proje, her iki ülkeye önemli fayda sağlayacak. Bu bağlamda, Belarus tarafı Türkmen uzmanlarının yetiştirilmesine de önemli katkı sağlamıştır.

Jeolojik çalışmalara göre, Garlyk potasyum yatağının hammadde rezervi 2 milyar ton potasyum tuzunu kapsamaktadır. Potasyum tuzu potasyum gübresinin üretilmesi için önemli hammadde teşkil etmektedir. Potasyum gübresi tarım ürünlerinin verimliliğini artırmaktadır, onların çeşitli hastalıklara, iklim şartlarına karşı dirençlerini güçlendirmektedir.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Tesisim tam kapasite çalışması için her sene 7 milyon tondan fazla maden üretilecektir. Tesiste üretilecek potasyum gübresi ülkenin ihtiyacını karşılayacak ve 1 milyon tondan fazla gübrenin yurtdışına ihraç edilmesine imkân sağlayacak. Tesiste toplamda her sene 1,4 milyon ton gübre üretilecek.

Bugünkü günde dünya piyasasında potasyum gübreleri diğer gübrelere göre, daha fazla ihracat potansiyeline sahiptir. Demek, bu tesis gelecekte ülke bütçesine yabancı paranın gelmesini sağlayacak.

Belarus devlet şirketi tarafından inşa edilen bu proje, Belarus’un üst düzey devlet yetkililerinin de her zaman gündeminde olmuştur. Belarus’un yetkilileri sık sık bu tesisin inşaat alanında ziyaret etmiştir. En son Belarus Ulusal Meclis Başkanı Mihail Myasnikoviç 15-18 Mart tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret ederek, Garlyk Madencilik ve İşleme tesisinde bulundu. Belarus heyeti, tesisin inşasının tamamlanması ve Türkmen devletine devredilmesi konuları görüştü. Tesisin 31 Mart 2017 tarihinde, Türkmenistan ve Belarus Devlet Başkanlarının katılımıyla hizmete açılması beklenmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar