JEMGYÝET

Türk şirketi yeni inşaat projesi aldı

Türkmenistan’da milyarlarca dolarlık inşaat projelerini gerçekleştiren Türk şirketleri yeni bir proje daha üstlendi. Aşkabat şehrinde inşa edilecek Uluslararası Estetik Merkezinin inşasını Türk şirketi inşa edecek. Türkmenistan Devlet Başkanı bugün bir Karara imza attı. Bu Karar gereğince, Türkmenistan Sağlık ve İlaç Sanayi Bakanlığına Türk Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş ile Aşkabat şehrinde Uluslararası Estetik Merkezinin inşasını yapmak konusunda sözleşme yapmaya izin verildi. Estetik Merkezinin yanında 240 araba kapasiteli çok katlı otopark inşa edilecek. İnşaat Kasım 2018 de başlayacak ve Temmuz 2020 de tamamlanacak.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär