Türk şirketi, Türkmenistan’ın en büyük elektrik santralini kuruyor

Türkmenistan’ın güneyindeki Mari vilayetinde çalışma ziyaretinde bulunan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, bugün ülkenin en büyük kombine gaz-buhar santralinin inşaat çalışmalarını inceledi. Türkmenistan Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkmenenergo devlet kurumunun siparişi üzerine yıllık 1.574 MW gücündeki üretim kapasitesine sahip elektrik santrali, Çalık Holding’in bünyesindeki Çalık Enerji şirketi taafından inşa edilmektedir.

 Temmuz 2015 tarihinde temeli atılan elektrik santralinde her sene 12,6 milyar kilovatt-saat elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. Elektrik üretimi için sadece doğalgaz kullanılmayıp, aynı zamanda buhardan da istifade edilecek.

Sözkonusu projede 4 adet gaz türbini, 4 adet atık ısı kazanı ve 2 adet buhar türbini monte edilecek. Geleneksel santrallerin verimliliği ortalama yözde 34,2 oranda iken, kombine çevrim santrallerinde ise üretim verimiliği yüzde 57 oranı bulmaktadır. Ayrıca, bu tür santrallerinde doğalgaz tüketimi azalacaktır. Gaz-buhar çevrim santralleri hem ekonomik hem de çevre bakımından faydalıdır ve caziptir. Santrallerde havaya bırakılan karbondioksit gaz oranı 2-3 kat azalmaktadır.

Türkmen Lider, çevre dostu ve atık miktarının hiç olmamasının projenin önemli avantajlarından olduğuna dikkat çekerek, projenin işletmeye açılmasıyla ülkede artan elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini ve elektrik enerji ihracatının arttırılabilineceğini kaydetti. 

Çalık enerji şirketi, dünyaca ünlü Amerikan General Electric şirketi ile birlikte yürüttüğü bu projesini Aralık 2018’de teslim etmeyi hedefliyor.

Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Bu santralin devreye alınmasıyla Mari Devlet Elektrik Santralinin kurulu gücü önemli ölçüde artacaktır. Halihazırda, onun bünyesinde 30-40 yıl önce kurulan 7 elektrik türbininden oluşmaktadır. 2014 yılında burada 149,2 MW gücünde gaz türbinli elektrik santrali hizmete açılmıştır. Bunun sonucunda Devlet Elektrik Santralinin kurulu gücü 1500 MW gücüne ulaşmıştır.

Türkmenistan’da Mari Devlet Elektrik Santrali dışında Aşkabat, Ahal, Balkanabat, Lebap, Daşoğuz ve Avaz turizm bölgelerinde elektrik santralleri inşa edilmiştir. Ülkede elektrik santrali inşası hız kesmeden devam ederken, diğer yandan mevcut santrallerin kurulu gücü arttırılmaktadır ve yeni elektrik nakil hatları çekilmektedir.

Türkmenistan, 2020 yılında elektrik enerji ihracatının yıllık kapasitesini 6 milyar 90 milyon kilovat-saate çıkarmayı hedefliyor. Türkmen elektriğinin yurtdışına ihraç edilmesi için Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, İran, Türkiye ve Ermenistan ile işbirliği yapılması öngörülmektedir.

Bağımsızlık yıllarında Türkmenistan’da 3251,2 MW gücünde yeni elektrik santralleri inşa edildi. Türkmenistan Enerji Bakanlığı’na bağlı gaz türbinli elektrik santrallerin kurulu gücü 3091,2 MW eşit oldu. Bu rakam 5432,4 MW gücündeki toplam kurulu gücün yüzde 56,90 oranına tekabül etmektedir. 2020 yılına kadar ülkede elektrik üretimini 26 milyar 380 milyon kilovat-saate çıkarmak hedefleniyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar