Türk Şirketi, Doğalgazdan Benzin Üreten Tesis İnşa Ediyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 12 Şubat seçim arifesinde Balkan, Mari, Lebap ve Daşoğuz vilayetlerinden sonra başkent Aşkabat’a en yakın olan Ahal vilayetinde çalışma ziyaretinde bulundu. Türkmen Lider, bu vilayette Türkmengaz devlet kurumunun siparişi üzerine Türk Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Japonya’nın Kawasaki Heavy İndustries şirketinin ortaklaşa inşa ettiği doğalgazdan benzin üretecek tesisin inşaat çalışmalarını inceledi.

Ağustos 2014’de temeli atılan proje kapsamında 1 milyar 785 milyon metreküp doğalgaz yeniden işlenerek, 600 bin ton Euro-5 standartlarında A-92 marka benzin üretilecek. Bir gece gündüzde tesiste 1800 ton benzin üretilmiş olacak. Bunun yanı sıra her sene 12 bin ton dizel yakıtı ve 115 bin ton sıvılaştırılmış gaz üretilecek. 

Projenin toplam maliyeti 1 milyar 700 milyon doları buluyor ve 2018 yılına hizmete açılması hedefleniyor.

Türkmen Lider, projeye üslenen şirketlerin yetkilileri ile görüştü ve tesisteki inşaat çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. Projede, 3 bin 800 kişi çalışmaktadır ve bunun 500’i yabancı ülke vatandaşlarıdır.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Tesisteki inşaat çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Tesisin doğalgaz ihtiyacı Doğu-Batı doğalgaz hattından sağlanacak. Proje kapsamında doğalgaz katalizörle hidrojen (H), karbon monoksit (CO), karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) ayrılacak. Daha sonraki aşamalarda parçalar ayrılmış maddeler ile benzin üretilecek. Daha sonraki etapta A-95 marka benzin üretilmesi de hedeflenmektedir.

Devlet Başkanı tesiste üretilen benzinin işletmelere ve yurtdışına ihraç edilmesi için demiryol hattının inşasının hızlandırmasını istedi. Türkmen Lider, bunun en ekonomik yol olacağını kaydetti.

Doğalgaz rezervi bakımından zengin ülkelerden olan Türkmenistan, enerji kaynaklarını çeşitli güzergahlar ile yurtdışına çıkarılması ve yeniden işlenerek, çeşitli ihraç kaynaklı ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir. Doğalgazdan polipropilen, polietilen, benzin ve çeşitli yakıtların üretilmesi planlanmaktadır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar