Türk İhraç Ürünler Fuarı Açıldı

 Türkmenistan’daki 2017 yılının ilk uluslararası fuarı açıldı. Meridyen Fuarcılığın düzenlediği 8.Türk İhraç Ürünleri Fuarın açılışını Türkmenistan Bakanlar Kurulu yetkilileri ve T.C Ekonomi bakanlığı heyeti gerçekleştirdi. Türk folklor gösterisi ile renkli görüntülere sahne olan fuar büyük ilgi gördü.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda inşaat malzemeleri, tekstil, gıda, turizm, mobilya, kozmetik ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları boy gösterdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın katılımcılarına kutlama mesajı gönderdi. Türkmen Lider mesajında; ‘Söz konusu fuarın iki kardeş ülkelerin arasındaki münasebetlerin bundan sonra da gelişmesine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Türk şirketleri birçok alanda faaliyet göstererek, çok sayıda projelere imza attı. Bu projeler Türk şirketlerinin Türkmenistan pazarındaki konumunu güçlendirdi. Bugünkü günde iki kardeş ülkelerin arasındaki karşılıklı çıkara dayalı işbirliği dinamik bir şekilde büyümekle kalmayıp, yeni seviyelere taşınmaktadır. Bu da, gelecekte daha kapsamlı ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir potansiyel teşkil edecektir’ şeklinde ifadeler kullandı.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Söz konusu uluslararası fuar, iki ülke iş dünyasını buluşturan önemli etkinliklerden birisidir. Bu fuarlar sonucunda Türk firmaları kendilerine Türkmenistan’da yeni ortaklar bularak, iş hacmini büyütmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar