TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Tribeca» film festiwaly yza süýşürildi

Dünýä belli «Tribeca» film festiwaly dünýädäki käbir sebäplere görä yza süýşürildi. Emma muňa garamazdan bu festiwalyň muşdaklary dabarada görkeziljek filmleri «Oculus» telewizor programmasynyň üsti bilen onlaýn şekilde aprel aýynyň 26-syna çenli tomaşa edip bilerler. Muşdaklar özleriniň akylly telefonlarda bolsa  «Cinema 360» programmasynyň üsti bilen tomaşa edip biler. «Cinema 360» dört sany programmany öz içine alýar. Bu festiwal häzirlikçe geçiriljek senesi mälim edilmedi. Emma bu festiwala hödürlenen filmleri onlaýn şekilde görmek üçin döredilen şert kino sungatynyň muşdaklaryny diýseň begendirdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle