JEMGYÝET

«Tribeca» film festiwaly yza süýşürildi

Dünýä belli «Tribeca» film festiwaly dünýädäki käbir sebäplere görä yza süýşürildi. Emma muňa garamazdan bu festiwalyň muşdaklary dabarada görkeziljek filmleri «Oculus» telewizor programmasynyň üsti bilen onlaýn şekilde aprel aýynyň 26-syna çenli tomaşa edip bilerler. Muşdaklar özleriniň akylly telefonlarda bolsa  «Cinema 360» programmasynyň üsti bilen tomaşa edip biler. «Cinema 360» dört sany programmany öz içine alýar. Bu festiwal häzirlikçe geçiriljek senesi mälim edilmedi. Emma bu festiwala hödürlenen filmleri onlaýn şekilde görmek üçin döredilen şert kino sungatynyň muşdaklaryny diýseň begendirdi.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi