TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Transfer möwsümi uzaldylar

Halkara Futbol Federasiýalar Bileleşigi (FIFA) guramasy futbol boýunça her ýyl gyş we tomus möwsüminde geçirilýän transfer möwsümi babatda täze karar kabul edip biler. Şonuň üçin şu ýyldaky tomusdaky transfer möwsümi  2021-nji ýylyñ gyşyna çenli uzaldyp biler. Munuñ sebäbi dünýädäki käbir meseleleriñ döremegi bilen baglanyşyklydyr.

Şeýle çözgüt kabul edilen ýagdaýynda futbol toparlarynyň maddy ýagdaýy has hem gowulanar diýip, FIFA guramasy habar berýär. Bu teklip her klubyñ seredilmegine hödürlener. Eger-de teklip kabul edilse, onda toparlar tomusky transfer möwsüminde köp çykdaýjy sarp edilmeýär.

Ýene-de okaň

Katar-2022: Niderlandlar we Senegal indiki tapgyra çykdy

Katar-2022: Braziliýa we Portugaliýa indiki tapgyra çykdy

Messi karýerasyny ABŞ-da dowam etdirip biler

Teswirle