TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Traktormy ýa-da guş?

JCB kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanan «Fastrac» traktory sagatda 241,4 kilometrlik tizligi bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Bu barada «Motor» neşiri habar berýär.

Rekord Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Elington şäherindäki aerodromda geçirilen synagyň netijesinde bellige alyndy. Traktory dolandyran Gaý Martin onuň tizligini sagatda 241,4 kilometre çenli çykardy.

Gaý Martin şu ýylyň baharynda hem «Fastrac» bilen synag geçirip, sagatda 167 kilometr tizlige çykyp bilipdi. Şol synagdan soňra kompaniýanyň inŽenerleri «Fastracy» ýene-de kämilleşdirdiler. Traktoryň ozalky modeliniň kuwwaty 1014 at güýjüne deňdi. Täze modeliň kuwwaty barada bolsa heniz maglumat berlenok.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle