TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Žurnalistleriň arasynda ýaryş geçirildi

Bu gün ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş sereişdeleriniň işgärleriniň arasynda bäsleşik geçirildi. Onda-da sport bäsleşigi. Habarçylar bu gün milli oýunlaryň görnüşleri boýunça ýaryşdylar. Bu bäsleşigi “Atavatan Türkmenistan”, “Türkmenistan Sport” halkara Žurnallary we “Türkmen sporty” gazeti bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirdi. Ýaryşa “Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň, “Türkmenistan”, “Nesil”, “Biznes reklama”, “Türkmen sporty”gazetleriniň, “Güneş”, “Saglyk”, “Türkmenistan Sport” Žurnallarynyň habarçylary we “Watan” radioýaýlymynyň işgärleri gatnaşdy. Milli oýunlaryň düzzüm, şaşka, darts, bäş daş görnüşleri boýunça çekeleşikli geçen bäsleşikde her görnüş boýunça aýratynlykda 1-nji, 2-nji, 3-nji we höweslendiriji orunlar kesgitlenildi. Ýeňijilere “Makul hyzmat” terjime merkeziniň taýýarlan ýörite sowgatlary gowşuryldy.     

Related posts

Türkmenistan, ilk akıllı şehir projesinin açılışına hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkmenistan, Rusya’nın Orta Asya’daki stratejik ortağı

Türkmenistan-ABD: enerji ve yeşil enerji alanında işbirliği

Teswirle