TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistany√ÖÀÜ çempiony

 Ýa√ÖÀÜy-ýakynda Türkmenistany√ÖÀÜ Sport we ýa√Ö≈∏lar syýasaty ministrligini√ÖÀÜ we Türkmenistany√ÖÀÜ Kü√Ö≈∏t federasiýasyny√ÖÀÜ ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerle√Ö≈∏ýän Sport we ýa√Ö≈∏lar syýasaty ba√Ö≈∏ müdirligini√ÖÀÜ Ýöritele√Ö≈∏dirilen kü√Ö≈∏t we √Ö≈∏a√Ö≈∏ka  mekdebinde 8, 12, 16 ýa√Ö≈∏a çenli ýetginjekleri√ÖÀÜ arasynda Türkmenistany√ÖÀÜ birinjiligi geçirildi. Ýary√Ö≈∏a jemi 96 türgen gatna√Ö≈∏yp, ýa√Ö≈∏ aýratynlygy boýunça 6 topara bölünip, oglan-gyzlary√ÖÀÜ arasynda aýratynlykda ýary√Ö≈∏dylar. Ýary√Ö≈∏ FIDE-ni√ÖÀÜ kada-kanunyna laýyklykda, her toparda 9 tapgyrdan ybarat bolan oýnu√ÖÀÜ netijeleri boýunça i√ÖÀÜ köp utuk toplan oýunçy ýe√ÖÀÜiji diýlip yglan edildi.

8 ýa√Ö≈∏ly oglanlary√ÖÀÜ arasynda Mary welaýatyny√ÖÀÜ Mary √Ö≈∏äherindäki 25-nji orta mektebini√ÖÀÜ 2-nji synp okuwçysy Ýusupow Rauf 9 oýunda 7,5 utuk toplap, I-orny eýelemegi ba√Ö≈∏ardy we bassyr ikinji gezek Türkmenistany√ÖÀÜ çempiony boldy. Rauf  Türkmenistany√ÖÀÜ at gazanan tälimçisi Mary welaýatyny√ÖÀÜ Mary √Ö≈∏äherini√ÖÀÜ 3-nji sport mekdebini√ÖÀÜ tälimçisi Ejegyz Ýalkanowadan tälim alýar. Rauf jigimiz ýa√Ö≈∏yny√ÖÀÜ kiçiligine garamazdan, eýýämden uly-uly üstünlikler bilen batly we ýagty geljege barýar. Ol Mary √Ö≈∏äherini√ÖÀÜ açyk birinjiliginde  we Mary welaýatyny√ÖÀÜ birinjiliginde I orny elden bermän gelýär. 2019-njy ýyl kiçijek türgen üçin üstünliklere örän baý ýyl boldy. Ine, 2020-nji ýyly√ÖÀÜ ba√Ö≈∏ynda hem Türkmenistany√ÖÀÜ birinjiligini eýelän ýa√Ö≈∏ türgen üçin üstümizdäki ýyl hem √Ö≈∏owly ýyllary√ÖÀÜ biri bolar. Di√ÖÀÜe bir Türkmenistany√ÖÀÜ çäginde däl, eýsem, 2019-njy ýyly√ÖÀÜ 19-29-njy iýun aralygynda Özbegistany√ÖÀÜ Da√Ö≈∏kent √Ö≈∏äherinde mekdep okuwçylaryny√ÖÀÜ arasynda geçirilen Aziýa çempionatyna hem gatna√Ö≈∏yp, IV orun eýeledi. Biz Rauf jigimize mundan beýläk hem uly-uly üstünlikleri√ÖÀÜ ýar bolmagyny hem-de Mary welaýatyny√ÖÀÜ abraýyny has-da ýokary galdyrmagyny arzuw edýäris.

 

Aý√Ö≈∏irin ALYÝEWA

Halkara ynsanperwer ylymlary we

 ösü√Ö≈∏ uniwersitetini√ÖÀÜ √Ö¬æurnalistika hünärini√ÖÀÜ talyby

Related posts

Türkmenistan’dan Türkiye’ye deprem taziyesi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan firması cam temizleyici üretimine başladı

Arkadag şehri “yeşil” ve “akıllı” şehir sertifikalarıyla ödüllendirilecek

Teswirle