2.9 C
Aşkabat
2022-01-22

Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­ginden halkara bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi Aş­ga­ba­dyň pan­bar­hat fab­ri­gi­niň çä­gin­de hi­mi­ki sü­ýü­miň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak üçin HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK yglan etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Bäsleşige gatnaşmak üçin, bellenen tertipde tilsimat enjamlaryny getirip gurnamakda tejribesi bolan ýerli we daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Höwes bildirip gatnaşmak isleýänlere teklip edilýär:

— bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen, ýazmaça talapnama berilmeli;

— bäsleşigiň düzgünleri bilen tanyşmaly;

— tehniki tabşyrygy almaly;

— getiriljek enjamlaryň hili we gelip çykyşy barada degişli resminamalary goşmak bilen, täjirçilik teklibini düzüp tabşyrmaly;

— bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almak üçin ABŞ-nyň 345 (üç ýüz kyrk bäş) dollaryny, şol sanda 15 göterim GBüS tölemeli.

Bäsleşik tekliplerine hasaplaşyk hasaba pul serişdeleri geçirilenden soň serediler.

Bäsleşik teklipleri 2021-nji ýylyň 15-nji martyna çenli kabul edilýär.

Bäsleşik tekliplerini aşakda görkezilen salga ibermeli: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 96-njy jaýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 40-71-57, 40-71-77.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!ÝENE-DE OKAŇ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan ile yabancı devletler arasında imzalanan bazı uluslararası belgelerin onaylanmasına ilişkin Karar imzaladı. Türkmen Lider, sözkonusu karara Bakanlar Kurulu toplantısında imza attı. Türkmenistan'ın "Türkmenistan'ın Uluslararası Antlaşmaları Hakkındaki" Kanununun 15. Maddesi uyarınca, Türkmenistan Devlet Başkanı, Türkmenistan ile yabancı devletler arasında aşağıdaki uluslararası belgeleri onaylayan Kararı imzalamıştır. Onaylanan anlaşmalar arasında Türkiye ile imzalanan anlaşmalar da yer almaktadır. Özellikle, 27...
Türkmenistan'da meyan kökü işlenerek, rafine edilmemiş glisirizik asit üretimi için modern bir tesis inşa edilecek. Sağlık ve spordan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdı Toylıyev, Türkmenistan'da glisirizik asit üretimi hakkında bilgi verdi. Bakanlar Kurulu toplantısında yapılan açıklamada, sözkonusu tesisi Dermensenagat Üretim Birliği'nin Lebap vilayetindkei Buyan (Meyan) İşletmesinde inşa etmek öngörülmektedir. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın Kasım 2019'da İtalya Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Türkmenistan...
İnşaat, elektrik enerji ve sanayiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarımurat Purçekov, ülkede yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geniş ölçekte kullanılması, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın bu alanda izlediği politikanın önceliklerinden biridir. 2019-2025 yıllarında Altın Asır Türkmen Gölü bölgesinin kalkınmasına yönelik Konseptin uygulanmasına yönelik Nisan 2019'da onaylanan Eylem Planı uyarınca, Balkan vilayetinin Serdar ilçesinde 10 MW gücünde...
Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, John Deere şirketi yepılan yapılacak işbirliği projeleri hakkında bilgi sundu. Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile John Deere arasında tarımın geliştirilmesi ve özel sektör ve iş sektörlerinde rasyonel su kullanımı konusunda bir Mutabakat Zaptı imzalanması önerildi. Ayrıca, modern teknolojilerin tanıtılması, deneyimlerin paylaşılması, seminerler düzenlenmesi ve özel ekipman satın alınması alanında işbirliği amacıyla...
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, video konferans eşliğinde Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ülkenin önemli gündem maddeleri ele alındı. YENİ GEMİLER İNŞA EDİLECEK Ekonomiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı'nın Türkmendeňizderýaýollary Ajansı'nın üç gemi inşa projesinin dış krediyle finanse edilmesi konusunda bilgilendirdi. Bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'ndan...
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
915TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar