TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmenistan’da önleyici tedbirler ve dezenfeksiyon yapılmaktadır

Daha önce de belirtildiği gibi, Aşkabat ve vilayetlerdeki atmosferik havanın durumu üzerine yapılan son çalışmalar sonucunda, içinde artan toz parçacıkları bulundu. İklim faktörlerin vücut üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için Türkmenistan’da önleyici tedbirler alınmaktadır.

Günümüzde tüm insanlık için ciddi endişe yaratan bulaşıcı hastalıkların Türkmenistan’da yayılmasını önlemek için, özellikle Devlet Sağlık ve Epidemiyoloji Servisi olmak üzere sağlık kurumları, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları yürütmektedir.

Bu nedenle, yurtdışında ve her şeyden önce komşu ülkelerde epidemiyolojik durumun devam ettiği ve Türkmenistan, sınır ilçelerinde ve köylerinde güvenliğini sağlamak için dezenfeksiyon önlemleri gerçekleştirildi.

Toyota Hilux araçlarıyla dezenfektan püskürtülmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca, hava araçları da bu çalışmalarda kullanılmaktadır. Özellikle, bulaşıcı hastalıkların patojenlerini yok etmeye yönelik dezenfekte edici önlemler % 1’lik bir klor çözeltisi veya % 0.25’lik sodyum hipoklorit çözeltisi püskürtülmektedir.

Uzmanların bilimsel kanıtlarına dayanan bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki toprak dezenfeksiyonuna yöneliktir ve 15-20 metre yükseklikten gerçekleştirilir. İkinci aşama 50-60 metrelik bir yükseklikten gerçekleştirilir ve hava havzasında yer alabilen patojenik mikropları ve virüsleri yerden 40 metreye kadar bir seviyede yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalar Mari ve Lebap vilayetlerinin sınır bölgelerinde gerçekleştirildi.

Halihazırda Balkan vilayetinde Türkmenbaşı ve Balkanabat kentlerinde yapılmaktadır. Ayrıca bu havadan dezenfekte püskürtmek çalışmaları Aşkabat’ın çevresinde de yapılmaktadır.

Uçaklar ile havadan dezenfektan solüsyonu püskürtmek, hastalıkları önlemek ve ortamdaki patojenik mikroorganizmaları yok etmek için geniş alanları hızlı ve verimli bir şekilde sterilize etmeye imkan sağlamaktadır.

COVID-19’un yayılması ile bağlantılı olarak dünyadaki zor duruma rağmen, Türkmenistan’daki epidemiyolojik ortam, ülkeye tehlikeli bir enfeksiyonun girmesini önlemek için atılan zamanında adımlar nedeniyle yeterince sabit kalmaktadır.

Related posts

Türkmenistan Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı

Türkmenistan ile Almanya sağlık alanında işbirliğini güçlendiriyor

Türkmenistan’da, türkmen gençlerinin uluslararası işbirliği stratejisi geliştirilecek

Teswirle