TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNYA

Türkmenistan’da 30 yıllık Kalkınma Programı hazırlandı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı çevrimiçi yönteminde gerçekleştirildi. Ülkenin gündeminin ele alındığı toplantıda bir dizi kararlar alındı.

30 YILLIK KALKINMA PROGRAMI HAZIRLANDI

Ekonomiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedow 2022-2052 için Türkmenistan’ın sosyo-ekonomik kalkınmasının Ulusal Programı’nın taslağı hazırlanması hakkında rapor verdi.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, sektörel birimler, valilikler ve Aşkabat Belediye Başkanlığı ile birlikte bir taslak program hazırladı.

Önümüzdeki 30 yıl içinde ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak için bu Program bir takım görevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

  • ekonominin yapısal dönüşümü, piyasa ekonomik ilişkileri koşullarında yeni, en etkili mekanizmaların daha fazla tanıtılması, makroekonomik ve finansal istikrarın korunması;
  • doğal kaynakların rasyonel kullanımı, üretimin çeşitlendirilmesi, yenilikçi teknolojiler ve kapasitelerin tam kullanımı nedeniyle endüstri ve petrolgaz sektörlerinin gelişimi;
  • hidrojen enerjisi, çevre koruma, “yeşil ekonomi” politikasının uygulanması alanında uluslararası işbirliği de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı;
  • dijital ekonomi ve dijital teknolojilerin yaygın olarak tanıtılması; uygun bir ekonomik ve coğrafi konumun etkin kullanımı yoluyla çok modlu ulaşım koridorları ve güzergahlarının oluşturulması, ulaşım ve lojistik sisteminin geliştirilmesi için uygun koşulların sağlanması;
  • toprak ve su kaynaklarının yüksek verimli kullanılması, çevre dostu tarım ürünlerinin üretilmesi yoluyla gıda güvenliğinin sağlanması;
  • rekabetçi, ihracata yönelik ve ithalat yerine geçen endüstrilerin dinamik gelişimi;
  • elverişli iş ortamını iyileştirerek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rolünü güçlendirerek ve özel sektörün GSYİH içindeki payında önemli bir artış sağlayarak, kamu-özel ortaklıklarının gelişimini yoğunlaştırmak;
  • etkin bir yatırım politikasının uygulanması, uygun koşullarda yabancı yatırımların geniş çapta çekilmesi;
  • ulusal ekonominin dinamik, istikrarlı ve kapsamlı gelişimi nedeniyle nüfusun sosyal ve yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirilmek.

Bu alanları öngören yeni kalkınma programının 11 Şubat2ta yapılacak Türkmenistan ulusal Konseyin Halk MAslahatı’nın olağandışı toplantısında kabul edilmesi öngörülmektedir.

 

Türkmen Lider, Hindistan-Orta Asya Birinci Zirvesi’ne katıldı

Related posts

Türkmenistan, Çin’den dizel lokomotifi satın aldı

Ata Watan Eserleri

Asya Kalkınma Bankası, Türkmenistan’ın ulaştırma ve enerji sektörlerindeki projelerini destekliyor

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Devlet Başkanı ve Pakistan Petrol Bakanı ortak projeleri görüştü

Teswirle