TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmenistan New York (1958) Tahkim Sözleşmesine ve Viyana Satım Sözleşmesine (1980) taraf oluyor

Türkmenistan uluslararası ticarette ve yatırımda çok önemli sözleşmelerin biri kabul edilen “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair 1958 Tarihli New York Konvansiyonuna” taraf oluyor. Türkmenistan Milli Konseyinin Meclisi 2 Nisan 2022 tarihinde online formatta toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bir dizi kanun taslakları ve Türkmenistan’ın uluslararası sözleşmelere taraf olmasına ilişkin Kanunları ele aldı. Bu Kanunların arasında en önemlilerinin  biri ise Türkmenistan’ın “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair 1958 Tarihli New York Konvansiyonuna” taraf olmasına ilişkin Kanundur. Meclis toplantısında ayrıca 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Viyana Sözleşmesine taraf olmak ile ilgili Kanunda kabul edilmiştir. Türkmenistan Anayasasına göre bu Kanunların yürürlüğe girmesi için Milli Konseyin Halk Maslahatı tarafından ve Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Türkmenistan 1965 Washington Yatırım Tahkimi  sözleşmesine daha önce taraftır.  Bu çok önemli iki adet Uluslararası sözleşmelere Türkmenistan’ın taraf olması, yeni dönemde Türkmenistan’a yabancı doğrudan yatırımların gelmesi için çok önemli yere sahip olacaktır. Türkmenistan’da yabancı tahkim konusunun önemi için bkz. Dövran Orazgılıcov, Milletlerarası Doğrudan Yatırımlar Açısından Joint venture, Güncel Yayınevi, İzmir 2006.

Türkmenistan möhüm Konwensiýa goşulýar: Halkara arbitraž

Related posts

Türkmenistan firması cam temizleyici üretimine başladı

Arkadag şehri “yeşil” ve “akıllı” şehir sertifikalarıyla ödüllendirilecek

Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye ile imzaladığı anlaşması onayladı

Ata Watan Eserleri

Teswirle