TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmenistan Jeoinformasyon Merkezi kuruyor

Türkmenistan’da ulusal ekonomide dijitalleştirme dönemi hızlı bir şekilde hayata geçirilmektedir. Bu alandaki görevlerin ve önceliklerin uygulanması aşamasında ülkede Jeoinformasyon Merkezi’nin kurulması göndeme getirildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı 14 Ağusots’ta gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu’nun online toplantısında bu merkezin kurulması yönünde ilgili yetkililere talimatlar vermişti.

Merkez, kentsel altyapının tüm nesneleri ile ilgili mekansal (coğrafi) bilgilerin ve ilgili bilgilerin toplanması, depolanması, analizi ve grafik görselleştirilmesinin sistematikleştirilmesine doğrudan katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, Aşkabat’ın 3D modelinin oluşturulması da öncelikli görevlerin arasında yer almaktadır.

Aşkabat’ın 3D modelinin şehrin mühendislik ve iletişim sistemlerinin iş yükünü belirlemeyi, şehir planlama çalışmalarını kolaylaştırmaya, boş arazi parsellerinin temelini oluşturmayı imkan sağlayacaktır.  Böylelikle arazilerin ihtiyatlı kullanımı, uygunsuz kullanımlarının tespiti yapılacaktır.

Ekonomik, üretim ve yönetim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, gelecekte nüfusun ihtiyaçlarının daha eksiksiz ve verimli bir şekilde karşılanacağı “akıllı” şehirler yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

Dijitalleşme, sadece sürdürülebilir pozitif büyüme dinamiklerini değil, aynı zamanda dünya pazarındaki değişikliklere adaptasyonu ve dış etkenlerin neden olduğu risklerin en aza indirilmesini sağlayan önemli ekonomi modellerin birisi oldu.

Bu alandaki çalışmaları, Türkmeniletişim Ajansı yürütmektedir. Bunun için bu ajans yönetiminde sektörler arası bir komisyon kuruldu.

Günümüzde bakanlıklar ve kamu kurumları ve kuruluşları sistematik olarak teknik altyapısını güçlendirmek ve gerekli ağ platformlarını oluşturmak, yeni ve mevcut web sitelerini geliştirmek, hizmet sağlama işlevlerini online olarak gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Gelişmiş dijital teknolojilerin aktif olarak uygulanması için devlet desteği de sağlanmaktadır. Türkmenistan Devlet Başkanı bu yılın Şubat ayında Aşkabat ve vilayetlerde bilgi işlem merkezleri kurulması için 10 milyon dolar para desteğin sağlanması yönünde bir kararname imzalamıştı.

Related posts

Türkmenistan-Avusturya ortak komisyonu toplantısı yapıldı

Ata Watan Eserleri

İran Enerji Bakanı’nın Aşkabat’a ziyareti

Türkmenistan’ın transit potansiyeli çok büyük

Teswirle