Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısını videokonferans eşliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda, ülkenin gündemine yönelik önemli güncel konular ele alındı.

TÜRKMENİSTAN HİDROJEN ENERJİSİNİ GELİŞTİRECEK

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan’ın hidrojen enerjisi alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Devlet Başkanı’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76. oturumunda Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Stratejisi ve Hidrojen Enerjisinin Geliştirilmesi için Uluslararası Yol Haritası geliştirme önerisi küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır.

Dünyada düşük karbonlu enerji ve hidrojen yakıtına geçiş konusundaki çalışmaların son yıllarda hızlanmasının, gelecekte enerji talebinin yapısında bir değişikliğe yol açması beklenmektedir. Bu bağlamda, “2022-2023 için Türkmenistan’ın hidrojen enerjisi alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için bir yol haritası” taslağı hazırlandı.

Belge, nitelikli uzmanlarla sağlanan yüksek teknolojili ve ihracata yönelik bir ulusal hidrojen enerjisi endüstrisinin geliştirilmesinin yanı sıra, bu alanda ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesi ile ilgili büyük ölçekli stratejik hedefler ve bir dizi çalışmaları içermektedir.

Bu doğrultuda etkin işbirliğinin daha da genişletilmesi bağlamında, yukarıda belirtilen Yol Haritası taslağı ve içinde ana hatları verilen bir dizi teklif, değerlendirilmek üzere Devlet Başkanına sunuldu.

  • Özellikle, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Enerji Sözleşmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve diğer yetkili kuruluşlarla yapıcı işbirliğinin sürdürülmesi ve ayrıca araştırmaların yapılması ile ilgilidir. Türkmenistan’da hidrojen enerjisi için IRENA Merkezi’nin açılması olanakları öngörülmektedir.
  • Aynı zamanda, ülke bu alanda uluslararası işbirliğine yönelik siyasi ve yasal çerçevenin daha da iyileştirilmesine yönelik adımlar atılması, özellikle Türkmenistan’da Hidrojen Enerjisinin Geliştirilmesi için Ulusal Stratejinin hazırlanması ve ayrıca bu çalışmaya yabancı uzmanları dahil edılmesı öngörülmektedir.
  • Yagşıgeldi Kakaev Uluslararası Petrol ve Gaz Üniversitesi’nde Hidrojen Enerjisi Merkezi kurulması önerilmektedir. Ana görevlerinden biri, hidrojen enerjisinin üretimi ve kullanımı için Türkmenistan’da pilot projelerin uygulanması için teklifler geliştirmek olacaktır.
  • Türkmenistan’da hidrojen enerjisinin geliştirilmesi konusunda Sektörel Çalışma Grubu oluşturulması önerilmektedir.
  • Ayrıca, bu alanda işbirliğinin genişletilmesi ve deneyim alışverişinde bulunulması açısından Japonya, Rusya Federasyonu, Kore Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin ilgili departmanları ile istişareler düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

Çalık Enerji, Türkmenistan’da yeni enerji projesini gerçekleştirecek