Türkmen Lider Dijital Sistemler Merkezi’nin faaliyetlerini inceledi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Dijital Sistemler Merkezi’ni ziyaret etti ve burada dijitalleşme alanındaki öncelikli görevleri ele almak için devam eden çalışmalarla tanıştı.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Çarı Amanov, Merkezde yürütülen çalışmaları, ülkede yaygın olarak uygulanan dijital sistemlerin bilgi güvenliğini sağlamak için alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, Dijital Sistemler Merkezi’nin çalışanı, Devlet Siber Güvenlik Programının uygulanması için devam eden pratik adımlar hakkında bilgi verdi ve aynı zamanda Türkmen Lideri’ne burada yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Belirtildiği gibi, çalışma sırasında dijital teknolojilerin kullanılması bilgi güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.

Merkezin ana faaliyeti, bakanlıklar ve kurumlar ile bunların yetki alanına giren işletmelerde ve yerel yönetimlerdeki bilgi ve iletişim sistemlerinin siber güvenliğini sağlamaktır.

Türkmenistan, “Elektronik Belge, Elektronik Belge Yönetimi ve Dijital Hizmetler” Yasası ve ayrıca elektronik belge yönetim sistemi ve bakanlıklarda ve kurumlarda internet web sitelerinin oluşturulmasına ilişkin bir dizi belge kabul edildi. Sonuç olarak, ülkede birçok web sitesi oluşturulmuş ve tescil edilmiştir.

Türkmen Lider, Türkmenaragatnaşyk Ajansı bünyesinde oluşturulan Devlet Siber Güvenlik Servisi faaliyetlerinin zamanın gereklerine göre sistematik olarak iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı, Devlet Siber Güvenlik Servisi’nin Türkmenaragatnaşyk Ajansı bünyesindeki faaliyetlerinin önemine değinerek, ana hatları üzerinde durdu. Türkmen Lider, asıl görevin ülkedeki siber güvenlik politikasını uygulamak, merkezi kontrol uygulamak, siber güvenlik gruplarının çalışmalarını koordine etmek olduğunu belirtti.

 

Begler Nurberdiýew: Diňe öňe Ynam bilen