TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmen heyeti, Parlamentolar Arası Birliğin toplantısına katıldı

Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ve milletvekili heyeti, Parlamentolar Arası Birliğe (IPU) üye ülkelerin Kadın Parlamento Başkanları’nın 13. Zirvesi’ne katıldı. İki günlük online forumu, IPU tarafından Avusturya Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa düzenlendi.

Online toplantıda, cinsiyet eşitliği, kadınlar için ekonomik, sosyal, kültürel hakların ve finansal fırsatların genişletilmesi, COVID-19 salgınının sosyo-ekonomik etkisini azaltmak gibi pek çok konu değerlendirildi.

Türkmen tarafının temsilcileri, Türkmenistan’ın uluslararası ve parlamentolar arası örgütlerle verimli temasların daha da güçlendirilmesine önem verdiğini kaydetti. Cinsiyet eşitliği, anne ve çocuk sağlığı, engelli haklarının sağlanması, gençlik politikası ve buna benzer alanlarında verimli işbirliği tesis edilmiştir.

Video forumda, dünya tarihinin şu anki aşamasında kadınların parlamento diplomasisinin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. Terörizm, küresel yoksulluk, yasadışı göçün yayılması, gıda ve çevre güvenliğine yönelik tehditler gibi acil sorunları çözmek için kadınların potansiyelinden kullanılması olasılıkları değerlendirildi.

Forumda, parlamentolar arası işbirliğinin rolü ve görevleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Daha fazla işbirliğine önem veren taraflar, sürdürülebilir kalkınma alanındaki küresel sorunları çözmek için etkili mekanizmaların geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ortak çabaların pekiştirilmesinin öneminden bahsettiler.

Related posts

Türkmenistan Devlet Başkanı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanını kabul etti

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan’ın 2023 Devlet Bütçesi onaylandı

Kırgızistan, Türkmenistan’ın limanını kullanmak istiyor

Teswirle