TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
FAYDALI BİLGİLER

Türkiýäniň Uniwersitetleri: Halkara Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2020-nji ýyldaky sanawy boýunça Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw jaýlarnyň sanawyny saýtmyzda üstümizdäki ýylyň Fewral aýynda neşir edipdik. Emma köp sanly okyjylarymyzdan gelen haýyşy hasaba alyp, bu sanawy döwletler boýunça aýratynlykda dolulygyna neşir etmäni müwessa bildik. Şol sebäpli şol sanaw boýunça ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Size ýetirýäris.

Bu ýyl agzalan sanawa Türkiýeden giren ýokary okuw jaýlarynyň sany artdy. Bu gezek Türkiýeden sanawa 34 sany ýokary okuw jaýy girdi we bu geçen ýyl bilen deňeşdireniňde 9 ýokary okuw jaýynyň artandygyny görkezýär. Türkmenistan baradaky habarlary dünýä halk köpçüligine ýetirýän  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty täze sanawa Türkiýeden giren ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Size ýetirýär. Beýleki ýurtlar boýunça sanawy hem ýakynda neşir ederis.

 1. Çankaýa Uniwersiteti
 2. Sabanjy Uniwersiteti
 3. Bilkent Uniwersiteti
 4. Hajettepe Uniwersiteti
 5. Koç Uniwersiteti
 6. Bogaziçi Uniwersiteti
 7. Istanbul Tehniki Uniwersiteti
 8. Ýakyn Gündogar Tehniki Uniwersiteti
 9. Atylym Uniwersiteti
 10. Istanbul Uniwersiteti
 11. Karabük Uniwersiteti
 12. Ajybadem Uniwersiteti
 13. Akdeňiz Uniwersiteti
 14. Anadoly Uniwersiteti
 15. Ankara Uniwersiteti
 16. Bahçeşehir Uniwersiteti
 17. Başkent Uniwersiteti
 18. Çukurowa Uniwersiteti
 19. Dokuz Eýlül Uniwersiteti
 20. Ege Uniwersiteti
 21. Erjiýez Uniwersiteti
 22. Gazi Uniwersiteti
 23. Gaziantep Uniwersiteti
 24. Gebze Tekniki Uniwersiteti
 25. Istanbul Medipol Uniwersiteti
 26. Izmir Tehnologiýa Instituty
 27. Marmara Uniwersiteti
 28. Ondokuz Maý Uniwersiteti
 29. Selçuk Uniwersiteti
 30. Süleýman Demirel Uniwersiteti
 31. TOBB Ykdysadyýet we Tehnologiýa Uniwersiteti
 32. Tokat Gaziosmanpaşa Uniwersiteti
 33. Ýeditepe Uniwersiteti
 34. Ýyldyz Tehniki Uniwersiteti

 

Mahabat

Türkiýede Ýokary Bilim Almak Boýunça

 Maslahat Hyzmatlaryny Almak Üçin

 “Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”-

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ Stambul

e-mail salgysy : atavatanltd@gmail.com

Telefon: +90 532 401 71 52 & +90 530 251 36 73 & +90 212 633 40 00

Türkiýede Ýokary Bilim Almak Boýunça

Resminamalaryň Terjimesi Üçin

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat binasy salgysy we telefony: +993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime: Türkmenabat binasy salgysy we telefony:

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

 

Related posts

Türkmenistan vatandaşlarının adli sicil kaydı ile ilgili belge almak

Güvenli Bankacılık :Sosyal Mühendisliğe Karşı Güvende Kalın

Biletler Satışta: Hava ve Demir Yolu

Teswirle